Małżeństwo, rodzina, seksualność

dr Tomasza Terlikowskiego

Etyka seksualna LCMS

Polecamy lekturę bardzo ciekawego opracowania  dr Tomasza Terlikowskiego dot. ewangelickiej etyki seksualnej. Tekst zawiera odpowiedzi na wiele pytań stawianych w tej kwestii zarówno przez ewangelików jak i osoby innych denominacj zainteresowanych luteranizmem. 

Stanowisko Luterańskiego Kościoła Synodu Missouri w sprawach związanych z małżeństwem, miłością, seksualnością człowieka może być wspaniałym przykładem do naśladowania przez wszystkie kościoły luterańskie i nie tylko. Tym bardziej, iż w dzisiejszych czasach wielu porzuca tutaj Pismo Święte na rzecz fałszywych nauk, które "ucho łechcą".

http://www.konfesyjni.pl/files/etyka.pdf

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.