Małżeństwo, rodzina, seksualność

WELS

Oskarżenia o nienawiść

W jaki sposób powinniśmy reagować, gdy  oskarżają nas o nienawiść, kiedy otwarcie podtrzymujemy to, co Biblia mówi o grzechu homoseksualności?

Ponieważ miłość jest tak centralną częścią naszych przekonań,  regularne bycie oskarżanym o nienawiść jest przygnębiające. A jednak zdarza się to bardzo często. Zarówno, gdy oskarżenie jest rzucone w naszą stronę z powodu niezrozumienia, ignorancji lub jako złośliwe oszczerstwo, czy też jako odpowiedź na niewystarczające tłumaczenie naszej wiary, jesteśmy winni ludziom odpowiedź.

 Zacznijmy od sprawdzenia siebie. Fakt, że wielu ludzi w naszej kulturze negatywne odbiera konserwatywnych Chrześcijanach, jest po części powiązany z nieodpowiednim nastawieniem lub świadectwami ich samych. Czy nasze skupienie na stylu życia i „dysponowanie grzechami” jest głównym miernikiem naszej duchowości? Czy  „usiłowanie robienia tego, co Bóg przykazuje” jest tym, co ma pokazywać innym jądro naszej religii? Czy zbyt często żyjemy dla wzajemnej aprobaty w naszych własnych kręgach, jednocześnie potępiając grzechy innych, że wydajemy się zapominać o łasce? Czy pozwoliliśmy, by bycie przeciwko homoseksualistom lub przeciwko aborcji itp. było postrzegane jako duchowa “odznaka honoru” albo “list uwierzytelniający” żywego Chrześcijaństwa zamiast bycia zrozumianymi jako owoce czerpane z wiary skupionej na Jezusie i zdominowanej przez łaskę?

Powyższe pytania nie są oskarżeniami, ale zachętą do samooceny. Czasem zniszczona reputacja jest częściowo skutkiem naszych własnych działań.

Miejcie rozsądne oczekiwania. Prawdziwe Chrześcijaństwo jest zawsze kontr-kulturalne. „Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego,  że jednak ze świata nie jesteście… dlatego was świat nienawidzi” (Jan 15:18,19)

Wielu oskarżających nas o nienawiść jest uprzedzonych i nie interesuje ich czego tak naprawdę chcemy ani dlaczego. Doszli do wniosku - i słusznie, że konserwatywni Chrześcijanie nigdy nie zaakceptują   lub nie będą tolerować ich zasad czy ich stylu życia, więc zażarcie przeciwstawiają się nam przez media, źle zdefiniowane prawo o „zbrodniach nienawiści” albo innymi środkami, które mają w swojej dyspozycji.

Podsumowując - „Najmilsi! Nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu… Wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę, niech raczej tym imieniem wielbi Boga.”  (I Piotra 4:12-16). Ta rada nie rozwiązuje problemu, ale daje nam zdrową perspektywę. Zachowajcie biblijną równowagę. Głównym, aktualnym wyzwaniem jest zachowanie naszych biblijnych przekonań i biblijnego współczucia gdy docieramy do innych.

Przykazania dane od Boga nie podlegają negocjacji. Ale nie jesteśmy również zainteresowani dzieleniem się prawdą w sposób wywołujący niepotrzebnie ośmieszanie, czy robienie karykatur. Prosta współczucie i empatia  na wzór Chrystusa pozostają nadal ważne. By zacytować stare powiedzenie „ Ludzie nie dbają o to, jak dużo wiesz, dopóki nie wiedzą, jak bardzo cię to obchodzi”. Świadcząc prawdę, nasz ton głosu czy wyraz twarzy może być ważniejszy niż nam się wydaje.

Zachowanie równowagi w naszym sposobie mówienia jest niezmiennie połączone z wewnętrzną siłą duchową. Czy ciągle jesteśmy pełni zdumienia i urzeczeni Bożą łaską dla grzeszników? Czy modlimy się aktywnie za tych, których rodzaj grzechu nas oburza i tych, którzy złośliwie nas oczerniają? Czy jesteśmy gotowi ryzykować nas samych i naszą reputację poprzez poszukiwania okazji do dyskutowania z oponentami, by zerwać stereotypy i wymazać błędne wyobrażenie o naszym Panu i jego ludziach?

Nasze odpowiedzi na tego typu pytania będą odzwierciedlać nasz związek z Jezusem / stosunek do Jezusa bardziej, niż cokolwiek innego. „On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo…” (I Piotra 2:23-24). Odpowiadajmy więc na nienawiść  i oskarżenia o nienawiść - miłością płynącą z Boga przez Chrystusa.

powyższy tekst jest tłumaczeniem materiału zamieszczonego na oficjalnej stronie Ewangelicko-Luterańskiego Synodu Wisconsin, źródło : http://www.wels.net/what-we-believe/questions-answers/social-issues

tłumaczenie: Natalia Neumann

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.