Dokładnie miesiąc temu, 25 marca 2024 upłynęło równo 10 lat od śmierci ks. Jana Grossa, jednego z najbardziej wyrazistych polskich duchownych luterańskich ostatnich dziesięcioleci XX i początku XXI wieku. Do napisania tych wspomnień zbierałem się dłuższy czas, bowiem tu nie chodzi o to, aby napisać cokolwiek. Ks. Gross był postacią na tyle charakterystyczną, że w jego wypadku napisać „cokolwiek” to byłoby jakieś nieporozumienie. Z pewnością nie jestem też w stanie ogarnąć całego jego dorobku służby w Kościele, co zresztą zasugerowałem już w tytule, mówiąc o osobistym wspomnieniu. Lecz na sam początek dałem pewne być może nieoczywiste słowo – lufcik. Z czasów swego dzieciństwa pamiętam, jak często spędzałem czas w mieszkaniu w bloku moich dziadków. Nie było to duże mieszkanie, a okna były oczywiście drewniane i co roku trzeba było je kitować. Ich obsługa była o wiele bardziej skomplikowana niż tych dzisiejszych, plastikowych okien. Moim ulubionym oknem był lufcik – to było takie małe okienko, otwierane nie na oścież, ale uchylane. Dzięki niemu mieszkanie nie traciło zbyt wiele drogocennego ciepła, za to dostawało się do niego tak bardzo potrzebne świeże powietrze. Myślę, że ks. Jan Gross był takim lufcikiem polskiego luteranizmu. Człowiekiem, który widział luteranizm jako zjawisko szersze niż to ograniczone tylko do Europy Środkowej.

W dniu wczorajszym doszło do bulwersującego wydarzenia w polskim Sejmie, gdy jeden z posłów zgasił gaśnicą zapalone świece chanukowe. Jego nazwisko celowo pomijam, aby nie promować niepotrzebnie tego indywiduum. Rzeczony poseł w swojej zuchwałości posunął się nawet do twierdzenia, że zapalanie świec chanukowych jest "satanistycznym kultem". Ten postępek i motywacje należy uznać za haniebne, a do obrony Chanuki wystarczy przyjrzenie się jej historycznym korzeniom. Niech chrześcijański czytelnik sam rozstrzygnie jakiego ducha jest ktoś, kto atakuje to żydowskie święto.

Nasz Boże, Królu Nieba i Ziemi,

Przychodzimy do Ciebie, by dziękować Ci za wszystkie dobre rzeczy, które się przydarzają wiernym Tobie. Błogosław wszystkim, którzy wybrali Ciebie i pełnią Twoją wolę. Naucz nas rozróżniać Twoich proroków od samozwańców.

W obliczu zbliżających się wyborów przynosimy do Ciebie nasz kraj. Wybacz nam nasze błędy i pozwól stawać się nam coraz lepszymi:

    • wylecz chciwych z biedoty,
    • zazdrosnym daj twórcze myślenie,
    • rozpustników naucz kochać,
    • łakomi niech czują sytość,
    • pysznym nadaj znaczenie,
    • gniewnych obdarz mądrością,
    • a leniwym daj chęci, by żyć.

Daj mądrość obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej. Pozwól nam w najbliższych wyborach wybrać odpowiedzialnych przywódców, którzy wprowadzą sprawiedliwe prawa. Daj nam mądrych władców szanujących:

    • życie,
    • rodziny,
    • owoce naszej pracy,
    • prawdę
    • i wszystko to, co ze swej łaski im powierzysz.

Liczymy na Ciebie.

Amen

Serdecznie zapraszamy na wieczorne nabożeństwo z Komunią Świętą, które odbędzie się 2 września o godzinie 17:00 w parafii ewangelicko-prezbiteriańskiej w Krakowie. Nasza liturgia będzie miała miejsce w budynku przy ul. Smolki 8, a kazanie wygłosi ks. Martin Damašek, który przyjedzie do nas z Pragi.

Czytelnia

DIDACHE

"DUCH A LITERA" - WSTĘP.

 "DUCH A LITERA" - TREŚĆ.

"KOŚCIÓŁ WYSOKI".

"MARIOLOGIA LUTERAŃSKA".

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.