Napisz do nas

Zapraszamy do korzystania z pomocy duszpasterskiej on-line za pośrednictwem naszego Portalu. Każdy internauta może wysłać wiadomość z pytaniami lub prośbą o pomoc, korzystając z zamieszczonego na dole strony formularza.

Współpracującymi z Portalem duszpasterzami są duchowni luterańscy :

ks. Jakub Retmaniak; ks. Jan Byrt; ks. Rafał Bukowiecki

Kontakt

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.