Małżeństwo, rodzina, seksualność

WELS

Czy współżycie seksualne przed ślubem jest dopuszczalne ?

Ci, którzy ufają w Jezusowi jako swegmu Zbawicielowi, muszą brać poważnie wszystko co napisane w Biblii, dla każdego to jest Słowo Boże. W Biblii znajdziemy odpowiedź na temat stosunków seksualnych poza małżeństwem. Już na samym początku Biblia wyjaśnia, że ??relacje seksualne miały być częścią małżeństwa.

Księga Rodzaju mówi: "opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem" ( Rdz 2,24 ). Zauważ, że nie mówią: "mężczyzna i kobieta stają się jednym ciałem, a następnie stają się zjednoczeni w małżeństwie." Jest odwrotnie: najpierw ślub, potem stosunki seksualne.
Biblia nazywa stosunki seksualne poza małżeństwem "nierządem", lub "wszeteczeństwem" i mówi, że Bóg osądzi cudzolożników i rozpustników ( Hbr 13,4 ). Innymi słowy, uprawianie seksu przed ślubem jest grzechem. Dlatego też chrześcijanie, którzy kochają swego Zbawiciela i chce pełnić Jego wolę, będą powstrzymywać się od stosunków seksualnych, aż po do wstąpienia w związek małżeński. Nie będą żalować swojego czekania. Wola Boża jest zawsze dla naszego dobra i naszej radości.

Powyższy tekst jest tłumaczeniem materiału zamieszczonego na oficjalnej stronie Ewangelicko-Luterańskiego Synodu Wisconsin - źródło : http://www.wels.net/what-we-believe/questions-answers/relationships

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.