KIM JESTEŚMY

Konfesyjny Portal Luterański

1. Konfesyjny Portal Luterański „Konfesyjni” – portal internetowy jest dziennikiem w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 z późniejszymi zmianami).
2. Portal jest wpisany do rejestru dzienników i czasopism pod pozycją Pr. 2530 – na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach
z dnia 5 grudnia 2012 r. sygn. akt I Ns.Rej.Pr. 464/12.
3. Wydawcą i redaktorem naczelnym portalu jest Grzegorz Żarnecki zam. w Warszawie. Portal działa pod adresem internetowym www.konfesyjni.pl.
4. Przedmiotem działalności portalu jest propagowanie pobożności ewangelickiej opartej na czystej wykładni Pisma Świętego zawartej w Księgach Symbolicznych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - w duchu konfesyjnego luteranizmu.
5. Portal nie prowadzi działalności gospodarczej jak również nie pobiera żadnych dochodów związanych z publikacją materiałów.
6. Dziennikarze  zajmujący się tworzeniem lub przygotowywaniem materiałów prasowych na rzecz portalu działają na podstawie upoważnienia redaktora naczelnego.
7. Portal nie jest oficjalną stroną Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. jak również żadnej innej instytucji kościelnej.

 

Konfesyjni? O co chodzi?

Czym jest luteranizm - to zasadniczo wiadomo. Jeden z nurtów protestantyzmu, sięgający korzeniami XVI-wiecznej reformacji wittenberskiej. Ale co mamy na myśli poprzez „konfesyjny luteranizm”? To określenie jest używane, aby zaznaczyć, że przyjmujemy stanowiska zawarte w Księdze Zgody z 1580 roku. Uważamy, że wiernie objaśnia ona naukę Pisma Świętego, które oczywiście pozostaje nadrzędną normą wiary.

W skład Księgi Zgody wchodzą wybrane pisma XVI-wiecznych reformatorów oraz starożytne wyznania wiary: apostolskie, nicejsko-konstantynopolitańskie, atanazjańskie.

Czym konfesyjny luteranizm nie jest?

Nie jest tym samym co ruch wysokokościelny. Cenimy tradycyjną liturgię, ale nie jest to kluczowe dla naszej tożsamości.

Nie jest też konserwatyzmem per se, choć wielu z nas jest konserwatystami. Punktem wyjścia jest teologia, a nie tradycjonalizm.

HISTORY OF THE COMPANY

1970

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer adipiscing erat eget risus sollicitudin pellentesque et non erat. Maecenas nibh dolor, malesuada et bibendum a, sagittis accumsan ipsum. Pellentesque ultrices ultrices sapien, nec tincidunt nunc posuere ut. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

2010

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer adipiscing erat eget risus sollicitudin pellentesque et non erat. Maecenas nibh dolor, malesuada et bibendum a, sagittis accumsan ipsum. Pellentesque ultrices ultrices sapien, nec tincidunt nunc posuere ut. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

2000

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer adipiscing erat eget risus sollicitudin pellentesque et non erat. Maecenas nibh dolor, malesuada et bibendum a, sagittis accumsan ipsum. Pellentesque ultrices ultrices sapien, nec tincidunt nunc posuere ut. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

2015

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer adipiscing erat eget risus sollicitudin pellentesque et non erat. Maecenas nibh dolor, malesuada et bibendum a, sagittis accumsan ipsum. Pellentesque ultrices ultrices sapien, nec tincidunt nunc posuere ut. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

ZESPÓŁ PORTALU KONFESYJNI.PL

img_5035.jpg

Grzegorz Żarnecki

Redaktor naczelny i administrator portalu
Członek parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu

Kontakt:
g.zarnecki@konfesyjni.pl


 
fototata.jpg

Aleksander Berezanczuk

Administrator portalu i moderator forum

Ewangelicko-Luterański Kościół Anglii (ELCE),
Przewodniczący zboru Resurrection
Lutheran Church in Cambridge

Kontakt:
a.berezyanchuk@gmail.com

jrofic.jpg

ks. Jakub Retmaniak

Doradca portalu 

Luterański Ewangelicki Kościół AW w Republice Czeskiej

Kontakt:
jakub@konfesyjni.pl

 

foto1.jpg

Tomasz Płaziński

Doradca portalu

Członek parafii ewangelicko-augsburskiej w Sosnowcu

ela1.jpg

Elżbieta Rutkiewicz

Moderator Konfesyjnego Forum Luterańskiego

Członek parafii ewangelicko-augsburskiej w Legnicy

Kontakt :
elzbieta@konfesyjni.ehost.pl

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.