Przedstawiamy poniżej  fotografie ewangelickich cmentarzy, nadesłane w ramacha naszego konkursu fotograicznego. Przedstawiają one zarówno funkcjonujące jak i opuszczone nekropolie. Szkoda, że obecny konkurs nie spotkał się z dużym zainteresowaniem internautów i nadesłanych zdjęć jest bardzo niewiele. Zgodnie z zapowiedzią - autor najlepszej fotografii zostanie uhonorowany skromną nagrodą.

 

W dniu 1 listopada oraz Niedzieli Wieczności, która w tym roku przypada  24 listopada, szczególnie wspominamy tych, którzy już odeszli. Odwiedzamy cmentarze, zapalamy znicze i pochylamy się nad tajemnicą życia, śmierci i wieczności. 

Warto poświęcić również uwagę  ewangelickim nekropoliom, które są śladem naszej historii, tożsamości i kultury. Odwiedzając te miejsca możemy także podziwiać ich piękno. Wiele z nich jest prawdziwymi skarbami. Niestety, ale  wiele zostało zapomnianych i obraca się w ruinę.

Przy tej okazji chcemy ogłosić kolejny konkrus fotograficzny, którego przedmiotem będą zdjęcia ewangelickich cmentarzy - a w szczególności tych opuszczonych, którymi nikt się już nie zajmuje. Może w ten sposób spowodujemy zwiększenie zainteresowania problemem odpowiednich instytucji i skłonimy więcej ludzi do konkretnego działania.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie na adres mailowy redkacji: admin@konfesyjni.pl osobiście wykonanej fotografii przedstawiającej wybraną nekropolię ewangelicką. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 zdjęć różnych cmentarzy. Należy dołączyć również opis wskazujący jaki cmentarz  i w jakiej miejscowości przedstawiają wykonane fotografie.

Termin nadsyłania prac wyznaczamy do dnia 15 grudnia br. (włącznie). Autor najlepszego zdjęcia zostanie uhonorowany skromną nagrodą.

na zdjęciu: cmentarz ewangelicki w Katowicach-Szopienicach, fot. Michał Malina

 

Od początku stycznia br. oddawaliśmy głosy w naszym plebiscycie na "Luterańskiego Człowieka Roku 2012". Głosowanie odbywało się w dwóch kategoriach : "polskiej" i "zagranicznej". Wybór był niezwylke trudny, bowiem wszyscy zgłoszeni kandydaci są znaczącymi i wyróżniającymi się postaciami w luterańskiej społeczności. Wszyscy są znani i cenieni, zatem nikogo w szczególny sposób nie trzeba było przedstawiać.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziamy - rozpoczynamyy głosowanie na "Luterańskiego Człowieka Roku 2012".  Kandydatów wybieramy w dwóch katergoriach - "polskiej" i "zagranicznej".  Każdy internauta ma możliwość oddania po 20 głosów w każdej z katergorii na wybranych przez siebie kandydatów. Aby przejść na stronę głosowania, należy kliknąć w ten link  lub wejść z głównego menu naszej strony. Głosowanie potrwa do dnia 30 stycznia br.

O plebiscycie możemy porozmawiać na naszym forum.

 

Zapraszamy do udziału w naszym kolejnym plebiscycie. Tym razem będziemy wybierać "Luterańskiego Człowieka Roku 2012". Każdy internauta może zgłosić jedną lub więcej osób, które  w dobiegającym już końca 2012 r. wyróżniły się swoją działalnością na rzecz propagowania Luteranizmu -  na polu ewangelizacyjnym, kulturalnym, liturgicznym, czy też w innych dziedzinach. Mogą to być zarówno osoby świeckie jak i duchowne. 

Czytelnia

DIDACHE

"DUCH A LITERA" - WSTĘP.

 "DUCH A LITERA" - TREŚĆ.

"KOŚCIÓŁ WYSOKI".

"MARIOLOGIA LUTERAŃSKA".

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.