Artykuły w kategorii "Kościół"

Wybierzcie życie!

Wybierzcie życie!

Tak zatytułowane jest przemówienie bp.Waltera Obare podczas spotkania rady Światowej Federacji Luterańskiej w Jerozolimie we Wrześniu 2005. Chcemy was zap....

Wywiad z ks. płk. Andrzejem Foberem

Wywiad z ks. płk. Andrzejem Foberem

W przeprowadzonym na łamach naszego portalu plebiscycie na „Luterańskiego Człowieka Roku 2012” zdecydowanie zwyciężył ks. płk Andrzej Fober z wroc....

Zapraszamy na rekolekcje liturgiczne w Wiśle-Jaworniku

Zapraszamy na rekolekcje liturgiczne w Wiśle-Jaworniku

Drogie Siostry i drodzy Bracia w Panu!

W gronie zainteresowanych dniami skupienia liturgicznego Braci zarówno z Zaolzia jak i z Polski ustalone, ż....

Bez światła nie ma życia

Bez światła nie ma życia

1.Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad tobą. 2.Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad tobą zabłyśnie Pan, a je&sh....

Czas Adwentu

Czas Adwentu

Zbliżamy się do końca czasu adwentowego. Niebawem na wianuszkach adwentowych zapłoną już cztery świece symbolizujące cztery niedzielę adwentu. Do Świąt Bo....

Nad Jordanem

Nad Jordanem

Kościół Ewangelicko-Luterański jest Kościołem Powszechnym, jest cząstką całego Kościoła Powszechnego, o którym wyznajemy zarówno w apo....

Diakon ? między duchownym a świeckim

Diakon ? między duchownym a świeckim

Większość Kościołów wywodzących się ze starożytności, a także Kościół Anglikański przejęły trójstopniowy urząd duchowny – d....

Bp Göran Beijer w Polsce

Bp Göran Beijer w Polsce

Biskup pomocniczy Szwedzkiej Prowincji Misyjnej bp Göran Beijer, służący w Koinonii (z gr. Wspólnocie) Sztokholmskiej odwiedził w dniach 30.04-3.05 P....

Relacja z rekolekcji liturgicznych w Wiśle - Jaworniku

Relacja z rekolekcji liturgicznych w Wiśle - Jaworniku

 

W dniach 12-14.04.2012 w Wiśle-Jaworniku odbyły się kolejne rekolekcje liturgiczne organizowane przez Wspólnot....

Problem konwersji

Problem konwersji

 

Wiele osób w różnym wieku poszukuje swojej tożsamości w życiu codziennym, a szczególnie w wymia....

Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
Ks. biskup Jerzy Samiec

Wielce Szanowny Ks. Biskupie

W związku z informacją o zaplanowanym na dzień 22 lutego br. podpisaniem porozumienia pomiędzy naszym Kościołem a Kościołem Ewangelicko-Reformowanym – pragniemy wyrazić głębokie zaniepokojenie powyższym faktem i prosić o rozważnie powstrzymania złożenia podpisu pod tym dokumentem.
Powyższe porozumienie będzie w naszym odczuciu powrotem do narzuconej luteranom w 1817r. „Unii Pruskiej”, która wyrządziła ogrom szkód dla pobożności, liturgii i tożsamości luterańskiej.


Rozumiemy trudną sytuację naszych braci reformowanych w Polsce jak również podzielamy pogląd, iż powinniśmy być gotowi do udzielenia im wsparcia i pomocy. Nie może to jednak odbywać się kosztem naszego Kościoła. Musimy również pamiętać, iż to sami reformowani doprowadzili swoim postępowaniem do takiego stanu swojego Kościoła.Odejście od biblijnego i reformacyjnego fundamentu i liberalizacja, jak również wcześniejsze zawirowania historyczne przyniosły swój fatalny skutek. W ostatnich latach liczebność Kościoła Ewangelicko-Reformowanego spadła trzykrotnie.
Planowane porozumienie, wychodzi tutaj jednak bardzo daleko poza ramy braterskiej współpracy. Przyznanie wiernym KER pełni praw przysługującym wiernym naszego Kościoła stoi nawet w sprzeczności z Zasadniczym Prawem Wewnętrznym KEA.
Uważamy – że powinniśmy twardo stać na straży naszej luterańskiej tożsamości i powracać do naszych korzeni, szukając pełnej jedności nie ze społecznościami, które są nam bliskie z uwagi na uwarunkowania historycznie i kulturowe, ale przede wszystkim – z tymi, które będą nam bliskie konfesyjnie.
Ubolewamy, że nasz Kościół zerwał rozmowy o współpracy ze staroluterańskim Kościołem w Niemczech. Ubolewamy również, że nie jesteśmy w pełnej jedności z kościołami skupionymi w Międzynarodowej Radzie Luterańskiej – a w szczególności z Luterańskim Kościołem Synodu Missouri.
Biorąc powyższe pod uwagę – jeszcze raz bardzo prosimy o przeanalizowanie przedmiotowej sprawy i powstrzymanie od podpisania tego dokumentu, który może wyrządzić naszemu Kościołowi wiele szkód – jak niegdyś Unia Pruska, której skutki odczuwamy do dzisiejszego dnia.

 

Wierni Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP skupieni wokół portalu konfesyjni.pl

comments