Artykuły w kategorii "Kościół"

Wybierzcie życie!

Wybierzcie życie!

Tak zatytułowane jest przemówienie bp.Waltera Obare podczas spotkania rady Światowej Federacji Luterańskiej w Jerozolimie we Wrześniu 2005. Chcemy was zap....

Wywiad z ks. płk. Andrzejem Foberem

Wywiad z ks. płk. Andrzejem Foberem

W przeprowadzonym na łamach naszego portalu plebiscycie na „Luterańskiego Człowieka Roku 2012” zdecydowanie zwyciężył ks. płk Andrzej Fober z wroc....

Zapraszamy na rekolekcje liturgiczne w Wiśle-Jaworniku

Zapraszamy na rekolekcje liturgiczne w Wiśle-Jaworniku

Drogie Siostry i drodzy Bracia w Panu!

W gronie zainteresowanych dniami skupienia liturgicznego Braci zarówno z Zaolzia jak i z Polski ustalone, ż....

Bez światła nie ma życia

Bez światła nie ma życia

1.Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad tobą. 2.Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad tobą zabłyśnie Pan, a je&sh....

Czas Adwentu

Czas Adwentu

Zbliżamy się do końca czasu adwentowego. Niebawem na wianuszkach adwentowych zapłoną już cztery świece symbolizujące cztery niedzielę adwentu. Do Świąt Bo....

Nad Jordanem

Nad Jordanem

Kościół Ewangelicko-Luterański jest Kościołem Powszechnym, jest cząstką całego Kościoła Powszechnego, o którym wyznajemy zarówno w apo....

Diakon ? między duchownym a świeckim

Diakon ? między duchownym a świeckim

Większość Kościołów wywodzących się ze starożytności, a także Kościół Anglikański przejęły trójstopniowy urząd duchowny – d....

Bp Göran Beijer w Polsce

Bp Göran Beijer w Polsce

Biskup pomocniczy Szwedzkiej Prowincji Misyjnej bp Göran Beijer, służący w Koinonii (z gr. Wspólnocie) Sztokholmskiej odwiedził w dniach 30.04-3.05 P....

Relacja z rekolekcji liturgicznych w Wiśle - Jaworniku

Relacja z rekolekcji liturgicznych w Wiśle - Jaworniku

 

W dniach 12-14.04.2012 w Wiśle-Jaworniku odbyły się kolejne rekolekcje liturgiczne organizowane przez Wspólnot....

Problem konwersji

Problem konwersji

 

Wiele osób w różnym wieku poszukuje swojej tożsamości w życiu codziennym, a szczególnie w wymia....

Kościół Ewangelicko-Luterański jest Kościołem Powszechnym, jest cząstką całego Kościoła Powszechnego, o którym wyznajemy zarówno w apostolskim wyznaniu wiary [ŚE 980], jak też i w nicejsko-konstantynopolitańskim wyznaniu wiary [ŚE 981]. Jest on bowiem rozpowszechniony po całym świecie. Mało kto wie, że najwyższa góra Afryki – Kilimandżaro (5895 m), to „luterańska góra”, zamieszkała przez luteran i należąca do luterańskiej diecezji. Takich luterańskich diecezji na czele z biskupami jest  20 w Tanzanii, są 1104 parafie, 1500 kościołów oraz około 6 milionów luteran.

Przeciwieństwem w obecność luteran to Jordania i Ziemia Święta. I znowu mało kto wie, że jest tu żywy, choć niewielki (ok. 3000 luteran) Ewangelicko – Luterański Kościół w Jordanii i Ziemi Świętej z siedzibą w Jerozolimie (ELCJHL parafie - Jerusalem, Ramallah, Bethlehem i Amman, Jordan), na czele którego stoi ks. biskup Munib Younan, Palestyńczyk (Arab), który urodził się 18 września 1950 r. w Jerozolimie jako syn Andrii Younana i Alice Qandalaft. W latach 1972–1976 studiował teologię luterańską na Uniwersytecie w Helsinkach. W dniu 30 maja 1976 roku został ordynowany na księdza (prezbitera) luterańskiego w centralnym kościele luterańskim, którym jest kościół Zbawiciela w Jerozolimie na Starym Mieście zbudowany przez Niemców w latach 1892-1898 na ziemi podarowanej w 1869 roku pruskiemu królowi Wilhelmowi I (od 1871 r. cesarzowi Niemiec) przez tureckiego sułtana Abdülaziza. Na terenie dzisiejszego kościelnego ogrodu w czasie panowania krzyżowców znajdowała się siedziba Joannitów. W Święto Reformacji, dnia 31 października 1898 roku cesarz Wilhelm II wraz z cesarzową Augustą Wiktorią odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej podczas której wziął udział w poświęceniu kościoła Zbawiciela w Jerozolimie. Choć, niestety, cesarz Wilhelm II był antysemitą, to jednak popierał ideę emancypacji Żydów. Kościół Zbawiciela zaprojektował słynny niemiecki architekt Friedrich Adler. Jego projektu jest także w Bydgoszczy kościół św. Apostołów Piotra i Pawła.

W 1940 roku władze angielskie zamknęły kościół, który wznowił nabożeństwa po 10 latach, w roku 1950 r. Dzisiaj jego proboszczem (Propst) jest niemiecki ksiądz Uwe Gräbe. W kościele Zbawiciela nabożeństwa odbywają się w języku niemieckim, angielskim, duńskim i arabskim.

Ks. Munib Younan w latach 1976-1979 był proboszczem pomocniczym w kościele Zbawiciela w Jerozolimie, a następnie był proboszczem w Bajt Dżala i Ramallah. W latach 1990–1998 był prezesem Synodu ELCJHL, który to Synod wybrał go Biskupem Kościoła jako następcę pierwszego biskupa arabskiego dr. Daouda Haddada (1979-1997). W przeddzień Święta Epifanii, dnia 5 stycznia 1998 r. biskup – elekt Munib Younan został w Jerozolimie uroczyście konsekrowany na biskupa przez luterańskich biskupów, otrzymując tym samym sukcesję apostolską biskupów szwedzkich i fińskich.

W dniu 24 lipca 2010 r. w Stuttgarcie został ks. biskup Munib Younan wybrany przez Walne Zgromadzenie Światowej Federacji Luterańskiej jej prezydentem. Światowa Federacja Luterańska reprezentuje 145 luterańskich Kościołów członkowskich z 79 krajów.

Na początku roku 2009 z pielgrzymką do Ziemi Świętej wybrała się konferencja biskupów Stanów Zjednoczonych i Kanady pod przewodnictwem ówczesnego Prezydenta Światowej   Federacji Luterańskiej i naczelnego biskupa amerykańskiego ks. biskupa dr. Marka S. Hansona ze Stanów Zjednoczonych (Chicago). 

 

Biskup Munib Younan zorganizował zgodnie ze starą, wschodnią  tradycją w dniu Święta Epifanii 6 stycznia 2009 r. uroczyste nabożeństwo z Sakramentem Ołtarza nad Jordanem w tzw. „Święto Jordanu”.

Niestety, rzeka Jordan, w której był ochrzczony nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus i wielu innych ludzi aż po dzisiejsze czasy, jest dzisiaj rzeką mętną, jakże odbiegającą swym widokiem od widoku jaki rodzi się w naszej wyobraźni wtedy, gdy czytamy w Święto Chrztu Pańskiego (dzisiaj: 1 Niedziela po Epifanii) Ewangelię o Chrzcie Jezusa (Mt 3,13-17) [ŚE 964 / 18]. Niemniej nabożeństwo to musiało zapisać się złotymi zgłoskami w sercach biskupów amerykańskich i kanadyjskich.

Biskup Munib Younan gromadzi wielu chrześcijan różnych wyznań, narodów i języków  w kościele Zbawiciela w Jerozolimie.

Taką okazją do zgromadzenia luteran różnych języków była ordynacja, której dokonał w kościele Zbawiciela, czy też w Ramallah instalacja proboszcza.

Ekumeniczny charakter miało tegoroczne Święto Reformacji dnia 31 października 2012 r.     w kościele Zbawiciela w Jerozolimie, gdzie oprócz wiernych i duchowieństwa różnych wyznań chrześcijańskich, zgromadzonych było wielu duchownych luterańskich z różnych Kościołów (obecny był bawarski Biskup Senior Dr Johannes Friedrich), a zwłaszcza z tych narodowości, z których w kościele Zbawiciela odprawiane są nabożeństwa w językach: arabskim, angielskim, duńskim i niemieckim.

Biskup, a zarazem Prezydent Światowej Federacji Luterańskiej Munib Younan przewodniczył liturgii, wygłosił kazanie i udzielił błogosławieństwa w asyście niemieckiego proboszcza katedry ks. propsta Uwe Gräbe.

Bogu możemy być tylko wdzięczni, że w Ziemi Świętej, w ziemi, w której się urodził (Betlehem),  po której chodził, w której umarł, zmartwychwstał i wstąpił na niebiosa, nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus (Jerozolima) są także kościoły i kaplice luterańskie, w których Słowo Boże jest czysto i wiernie zwiastowane, a Sakramenty Święte są sprawowane i udzielane zgodnie z ustanowieniem Pana Jezusa.

 

comments