Artykuły w kategorii "Kościół"

Wybierzcie życie!

Wybierzcie życie!

Tak zatytułowane jest przemówienie bp.Waltera Obare podczas spotkania rady Światowej Federacji Luterańskiej w Jerozolimie we Wrześniu 2005. Chcemy was zap....

Wywiad z ks. płk. Andrzejem Foberem

Wywiad z ks. płk. Andrzejem Foberem

W przeprowadzonym na łamach naszego portalu plebiscycie na „Luterańskiego Człowieka Roku 2012” zdecydowanie zwyciężył ks. płk Andrzej Fober z wroc....

Zapraszamy na rekolekcje liturgiczne w Wiśle-Jaworniku

Zapraszamy na rekolekcje liturgiczne w Wiśle-Jaworniku

Drogie Siostry i drodzy Bracia w Panu!

W gronie zainteresowanych dniami skupienia liturgicznego Braci zarówno z Zaolzia jak i z Polski ustalone, ż....

Bez światła nie ma życia

Bez światła nie ma życia

1.Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad tobą. 2.Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad tobą zabłyśnie Pan, a je&sh....

Czas Adwentu

Czas Adwentu

Zbliżamy się do końca czasu adwentowego. Niebawem na wianuszkach adwentowych zapłoną już cztery świece symbolizujące cztery niedzielę adwentu. Do Świąt Bo....

Nad Jordanem

Nad Jordanem

Kościół Ewangelicko-Luterański jest Kościołem Powszechnym, jest cząstką całego Kościoła Powszechnego, o którym wyznajemy zarówno w apo....

Diakon ? między duchownym a świeckim

Diakon ? między duchownym a świeckim

Większość Kościołów wywodzących się ze starożytności, a także Kościół Anglikański przejęły trójstopniowy urząd duchowny – d....

Bp Göran Beijer w Polsce

Bp Göran Beijer w Polsce

Biskup pomocniczy Szwedzkiej Prowincji Misyjnej bp Göran Beijer, służący w Koinonii (z gr. Wspólnocie) Sztokholmskiej odwiedził w dniach 30.04-3.05 P....

Relacja z rekolekcji liturgicznych w Wiśle - Jaworniku

Relacja z rekolekcji liturgicznych w Wiśle - Jaworniku

 

W dniach 12-14.04.2012 w Wiśle-Jaworniku odbyły się kolejne rekolekcje liturgiczne organizowane przez Wspólnot....

Problem konwersji

Problem konwersji

 

Wiele osób w różnym wieku poszukuje swojej tożsamości w życiu codziennym, a szczególnie w wymia....

 

Wiele osób w różnym wieku poszukuje swojej tożsamości w życiu codziennym, a szczególnie w wymiarze religijnym. Dzieje się to na całym świecie. Przykładem tu może być USA, gdzie co trzeci Amerykanin, potrafi w ciągu swego życia kilkakrotnie zmienić wyznanie, lub przyjąć inna religię. Podobnie dzieje się także w Polsce, jednak tutaj są inne uwarunkowania historyczne, obyczajowe, czy też rodzinne. Różnica polega na tym, że USA są krajem w większości protestanckim, natomiast  Polska -  rzymsko-katolickim. W Polsce większość konwertytów to ludzie wiekowo młodzi. Konwersja ludzi bardzo młodych jest czasami podyktowana, faktyczna wiarą w Boga, i dążeniem do czystości chrześcijańskiej, ale i czasami modą na odmienność, czy też rodzajem buntu przeciwko rodzinie i  wyznawanej religii.

Niestety, bardzo niepokojącym problemem jest opuszczanie szeregów Kościoła Rzymsko-Katolickiego  z błahych powodów: „obraziłem się na duchowieństwo KRK”, „ksiądz wziął na kolędzie za dużo kasy”, afery dotyczące moralności duchowieństwa, czy w końcu niechęć do usznej (indywidualnej) spowiedzi. Często niektórzy konwertyci, traktują kościoły protestanckie, jako łatwe i przyjemne, nie wymagające niczego od wiernych i dające wolną rękę w sprawach wiary jak również w wielu aspektach życia. Nic bardziej mylnego. Chociaż niestety, część kościołów protestanckich wypracowało sobie na taką opinię w sensie negatywnym. Dlatego, Drodzy Konwertyci - nie szukajcie tzw., łatwych kościołów, które w imię liberalnej i fałszywej miłości bliźniego na waszych oczach dyskredytują Pismo Sw. proponując w zamian nauki samego Lucyfera.

comments