Artykuły w kategorii "Kościół"

Wybierzcie życie!

Wybierzcie życie!

Tak zatytułowane jest przemówienie bp.Waltera Obare podczas spotkania rady Światowej Federacji Luterańskiej w Jerozolimie we Wrześniu 2005. Chcemy was zap....

Wywiad z ks. płk. Andrzejem Foberem

Wywiad z ks. płk. Andrzejem Foberem

W przeprowadzonym na łamach naszego portalu plebiscycie na „Luterańskiego Człowieka Roku 2012” zdecydowanie zwyciężył ks. płk Andrzej Fober z wroc....

Zapraszamy na rekolekcje liturgiczne w Wiśle-Jaworniku

Zapraszamy na rekolekcje liturgiczne w Wiśle-Jaworniku

Drogie Siostry i drodzy Bracia w Panu!

W gronie zainteresowanych dniami skupienia liturgicznego Braci zarówno z Zaolzia jak i z Polski ustalone, ż....

Bez światła nie ma życia

Bez światła nie ma życia

1.Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad tobą. 2.Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad tobą zabłyśnie Pan, a je&sh....

Czas Adwentu

Czas Adwentu

Zbliżamy się do końca czasu adwentowego. Niebawem na wianuszkach adwentowych zapłoną już cztery świece symbolizujące cztery niedzielę adwentu. Do Świąt Bo....

Nad Jordanem

Nad Jordanem

Kościół Ewangelicko-Luterański jest Kościołem Powszechnym, jest cząstką całego Kościoła Powszechnego, o którym wyznajemy zarówno w apo....

Diakon ? między duchownym a świeckim

Diakon ? między duchownym a świeckim

Większość Kościołów wywodzących się ze starożytności, a także Kościół Anglikański przejęły trójstopniowy urząd duchowny – d....

Bp Göran Beijer w Polsce

Bp Göran Beijer w Polsce

Biskup pomocniczy Szwedzkiej Prowincji Misyjnej bp Göran Beijer, służący w Koinonii (z gr. Wspólnocie) Sztokholmskiej odwiedził w dniach 30.04-3.05 P....

Relacja z rekolekcji liturgicznych w Wiśle - Jaworniku

Relacja z rekolekcji liturgicznych w Wiśle - Jaworniku

 

W dniach 12-14.04.2012 w Wiśle-Jaworniku odbyły się kolejne rekolekcje liturgiczne organizowane przez Wspólnot....

Problem konwersji

Problem konwersji

 

Wiele osób w różnym wieku poszukuje swojej tożsamości w życiu codziennym, a szczególnie w wymia....

 

Często w środkach masowego przekazu, czy też w rozmowach prywatnych zadawane jest pytanie, które z wyznań chrześcijańskich, jest autentyczne, bliższe Bogu ?

Zwykle przedstawiciele różnych wyznań i kościołów prześcigają się w argumentach dowodzących słuszności danego wyznania. Jest to zapewne olbrzymi problem dla nie jednej osoby. Analizując trzy podstawowe kierunki w Chrześcijaństwie tj. Rzymsko-Katolicyzm, Protestantyzm oraz Prawosławie, można dojść do ciekawych spostrzeżeń.

W Rzymsko-Katolicyzmie, panuje poniekąd jedność dogmatyczna i organizacyjna, tzw. monolit. Jedność jest tam zwykle wymuszana czasami środkami administracyjnymi i przepisami kościelnymi. Z punktu widzenia innych wyznań, KRK pod kątem dogmatycznym odszedł od zasad Biblijnych, zastępując je szkodliwymi naukami ludzkimi, które doprowadziły do tzw. neopogaństwa. Rzymsko-Katolicyzm jest jednak nadal największym wyznaniem chrześcijańskim na świecie, pomimo Reformacji, i wschodniej schizmy.

Prawosławie- tutaj obowiązuje bezwzględna jedność dogmatyczna, lecz niestety rozbicie organizacyjne na tzw. patriarchaty, może  czasami być związane ze względami ambicjonalnymi poszczególnych społeczności, czy też osób.

Przejdźmy teraz do Protestantyzmu. Tutaj króluje niestety grzech główny tej linii chrześcijaństwa charakteryzujący się  ogromnym rozbiciem na tzw. kościoły pierwszej i drugiej reformacji, które często są nastawione do siebie nieprzychylnie. Nas – Luteran, szczególnie boli  brak jedności pomiędzy kościołami tradycji luterańskiej, których wyodrębnienie z zachodniego chrześcijaństwa zapoczątkowała działalność wielkiego reformatora ks. dr. Marcina Lutra.

Powstaje pytanie, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy. Z pewnością będą padać tutaj różnie odpowiedzi. Mogą być to różne względy polityczne, społeczne, kulturowe i tp. Słyszy się nawet zdania wychwalające rozbicie kościołów luterańskich w imię tzw. „pięknej różnorodności”.

Jednak jednym z najważniejszych powodów takiej sytuacji jest odejście od zasad biblijnych pewnych kościołów protestanckich, lub brakiem ich realizowania. Dziś  co niektóre kościoły, które zawsze w swojej tradycji odwoływały się do Biblii nie zawsze biblijny kierunek realizują - natomiast Kościół, który od Biblii odchodzi, traci swoją wiarygodność i autorytet.

(na zdjęciu - Wieczerza Pańska w Staroluterańskim Kościele Szwecji)

comments