Artykuły w kategorii "Kościół"

Polska droga do staroluteranizmu

Polska droga do staroluteranizmu

Co nas czyni staroluteranami? Ano, staroluteranami – myślę, że ta nazwa w środowisku polsko-luterańskim jest chyba najbardziej czytelna. Z pewnością czy....

Otwarcie wystawy Sosnowieckie Sacrum

Otwarcie wystawy Sosnowieckie Sacrum

W dniu 26 lipca 2014 r. o godz. 18.00 w Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamek Sielecki przy ul. Zamkowej 2 nastąpiło otwarcie wystawy historycznej poświęcone....

100 - lecie urodzin ks. dr. Alfreda Jaguckiego

100 - lecie urodzin ks. dr. Alfreda Jaguckiego

W dniu 21 marca 2014 r. przypada 100-lecie urodzin jednego z najzacniejszych duchownych naszego Kościoła - śp. ks. dr. Alfreda Jaguckiego, seniora diecezji mazurs....

	Ewangelik z wyboru, pastor z powołania

Ewangelik z wyboru, pastor z powołania

Jako rdzennego Mazowszanina od wielu lat fascynuje mnie historia ewangelicyzmu na Mazowszu. Czytając ostatnio książkę poświęconą historii zborów luterańskich na Mazowszu Pó....

Kościół

Kościół "Wang"

W przeprowadzonym na łamach naszego portalu plebiscycie na najpiękniejszą świątynię luterańską, zdecydowanie zwyciężył kościół „Wang” ....

31 X 2012 r. - 495 rocznica Reformacji

31 X 2012 r. - 495 rocznica Reformacji

 

Początki Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego, czyli inaczej Luterańskiego datuje się na dzień 31 października 1517 roku, kiedy to augu....

70 rocznica śmierci Biskupa-Męczennika Juliusza Bursche

70 rocznica śmierci Biskupa-Męczennika Juliusza Bursche

 

W dniu 20 lutego br. przypada 70 rocznica męczeńskiej śmierci Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w II RP - ś.p. ks. biskupa Juliusza Bursche. 

Zarys historii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Tychach

Zarys historii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Tychach

"Po raz trzeci przystępujemy tu w Tychach do budowy ewangelickiego życia religijnego" - słowa te wypowiedział ówczesny Zwierzchnik Kościoła Ewa....

Zarys historii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołowie

Zarys historii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołowie

fot.  mgr inż. Adam Małysz

Pierwsza parafia luterańska powstała w Mikołowie w 1580r. Za sprawą księcia pszczyńskiego Karola Promniza (luteranina) i na podstawie zasady &b....

Trzydziestolecie tragedii w Kopalni Węgla Kamiennego ?Wujek? w Katowicach ? Brynowie

Trzydziestolecie tragedii w Kopalni Węgla Kamiennego ?Wujek? w Katowicach ? Brynowie

W dniu 13 grudnia 2011 r. mija 30-ta rocznica ogłoszenia w Polsce stanu wojennego a z tym związane tragedie wielu ludzi. Jest III Niedziela Adwentu, dnia 13 grudnia....

W dniu 26 lipca 2014 r. o godz. 18.00 w Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamek Sielecki przy ul. Zamkowej 2 nastąpiło otwarcie wystawy historycznej poświęconej Kościołowi Ewangelicko-Augsburskiemu.  W uroczystości uczestniczyli duchowni Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sosnowcu : ks. Adam Malina i ks. Łukasz Ostróżka, przedstawiciele rady parafialnej oraz liczni goście.

Zebranych powitali gospodarze obiektu tj. przedstawiciele Sosnowieckiego Centrum Sztuki – Zamek Sielecki. W krótkim przemówieniu inauguracyjnym wspomniano o roli, jaką w historii miasta odegrały słynne rodziny ewangelickie, a w szczególności o osobie Henryka Dietla – przemysłowca, któremu zawdzięczamy m.in. budynek kościoła ewangelickiego, znajdujący się przy ul. Żeromskiego.

Wystawa składa się z kilkunastu tablic informacyjnych ubogaconych fotografiami, przybliżającymi zwiedzającym zasady wiary ewangelickiej jak również historię luteranizmu w Sosnowcu. Możemy zobaczyć zarówno obecne zdjęcia kościoła i cmentarza ewangelickiego jak również bardzo ciekawe i rzadkie materiały archiwalne.

Wystawa będzie czynna do dnia 10 listopada 2014 r. a w jej ramach odbędą trzy wykłady. W dniu 17 września o godz. 17.00 ks. Adam Malina przedstawi historię ewangelików w Sosnowcu. 24 września o godz. 17.00 ks. bp Jan Cieślar poprowadzi wykład poświęcony ewangelikom w dawnym zaborze rosyjskim, natomiast w dniu 1 października również o godz. 17.00 ks. dr Adrian Korczago przybliży zwyczaje i praktyki religijne polskich ewangelików.

Jest to już druga wystawa zorganizowana na przestrzeni ostatnich paru lat przez sosnowieckie instytucje kulturalne poświęcona ewangelikom. Poprzednia miała miejsce w 2011 r. w budynku Muzeum w Sosnowcu przy ul. Chemicznej.

Dzięki takim inicjatywom, mieszkańcy naszego miasta i regionu mają okazję zapoznać się z kulturą i historią ewangelicyzmu, jak również uzyskać rzetelne informacje na temat Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Uczestniczący w otwarciu wystawy goście zadawali dużo pytań obecnym duchownym luterańskim i wyrażali również zainteresowanie odwiedzeniem kościoła ewangelickiego.

Oby takich wystaw było jak najwięcej, nie tylko w Sosnowcu ale i w każdym mieście, gdzie istnieje i funkcjonuje społeczność luterańska, bowiem są one przysłowiowym otwarciem się na zewnątrz i wyjściem do ludzi, którzy bardzo często nic nie wiedzą o polskim protestantyzmie, jego wspaniałej historii i tradycjach.

 

comments