Artykuły w kategorii "Kościół"

Polska droga do staroluteranizmu

Polska droga do staroluteranizmu

Co nas czyni staroluteranami? Ano, staroluteranami – myślę, że ta nazwa w środowisku polsko-luterańskim jest chyba najbardziej czytelna. Z pewnością czy....

Otwarcie wystawy Sosnowieckie Sacrum

Otwarcie wystawy Sosnowieckie Sacrum

W dniu 26 lipca 2014 r. o godz. 18.00 w Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamek Sielecki przy ul. Zamkowej 2 nastąpiło otwarcie wystawy historycznej poświęcone....

100 - lecie urodzin ks. dr. Alfreda Jaguckiego

100 - lecie urodzin ks. dr. Alfreda Jaguckiego

W dniu 21 marca 2014 r. przypada 100-lecie urodzin jednego z najzacniejszych duchownych naszego Kościoła - śp. ks. dr. Alfreda Jaguckiego, seniora diecezji mazurs....

	Ewangelik z wyboru, pastor z powołania

Ewangelik z wyboru, pastor z powołania

Jako rdzennego Mazowszanina od wielu lat fascynuje mnie historia ewangelicyzmu na Mazowszu. Czytając ostatnio książkę poświęconą historii zborów luterańskich na Mazowszu Pó....

Kościół

Kościół "Wang"

W przeprowadzonym na łamach naszego portalu plebiscycie na najpiękniejszą świątynię luterańską, zdecydowanie zwyciężył kościół „Wang” ....

31 X 2012 r. - 495 rocznica Reformacji

31 X 2012 r. - 495 rocznica Reformacji

 

Początki Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego, czyli inaczej Luterańskiego datuje się na dzień 31 października 1517 roku, kiedy to augu....

70 rocznica śmierci Biskupa-Męczennika Juliusza Bursche

70 rocznica śmierci Biskupa-Męczennika Juliusza Bursche

 

W dniu 20 lutego br. przypada 70 rocznica męczeńskiej śmierci Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w II RP - ś.p. ks. biskupa Juliusza Bursche. 

Zarys historii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Tychach

Zarys historii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Tychach

"Po raz trzeci przystępujemy tu w Tychach do budowy ewangelickiego życia religijnego" - słowa te wypowiedział ówczesny Zwierzchnik Kościoła Ewa....

Zarys historii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołowie

Zarys historii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołowie

fot.  mgr inż. Adam Małysz

Pierwsza parafia luterańska powstała w Mikołowie w 1580r. Za sprawą księcia pszczyńskiego Karola Promniza (luteranina) i na podstawie zasady &b....

Trzydziestolecie tragedii w Kopalni Węgla Kamiennego ?Wujek? w Katowicach ? Brynowie

Trzydziestolecie tragedii w Kopalni Węgla Kamiennego ?Wujek? w Katowicach ? Brynowie

W dniu 13 grudnia 2011 r. mija 30-ta rocznica ogłoszenia w Polsce stanu wojennego a z tym związane tragedie wielu ludzi. Jest III Niedziela Adwentu, dnia 13 grudnia....

W przeprowadzonym na łamach naszego portalu plebiscycie na najpiękniejszą świątynię luterańską, zdecydowanie zwyciężył kościół „Wang” w Karpaczu. Wynik głosowania nie był zaskoczeniem, bowiem „Wang” należy do wyjątkowych budowli sakralnych w Polsce. Był już wcześniej laureatem różnych konkursów i plebiscytów. "Wang" uważany jest za unikalny  w skali europejskiej przykład drewnianego budownictwa sakralnego i stanowi bezcenne dzieło dawnej sztuki nordyckiej. Jest również najstarszym kościołem drewnianym w Polsce.

Jego historia zaczęła się na przełomie XII i XIII w. w południowej Norwegii w miejscowości Vang, położonej nad jeziorem o tej samej nazwie.  W XIX  kościółek został zakupiony za 427 marek przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV. Po sporządzeniu dokumentacji przez królewskiego architekta, obiekt rozebrano na części i w 1841 r. przewieziono do Szczecina, a następnie do Muzeum Królewskiego w Berlinie.

Pierwotnie, Wang miał stanąć na Wyspie Pawiej koło Berlina, jednakże król pruski porzucił ten pomysł  i ostatecznie zdecydowano,  że  jego nowym miejscem  będzie Karpacz.

W dniu 2 sierpnia 1842 r. król Fryderyk Wilhelm IV osobiście dokonał położenia kamienia węgielnego, a dwa lata później – w dniu 28 lipca 1844 r.  nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie kościoła.

Od tamtego dnia kościółek "Wang" służy ewangelikom zamieszkującym Karpacz i okolice. Jest również często odwiedzany przez licznych gości z kraju i  całego świata, którzy chcą  na własne oczy zobaczyć jego piękno. Poczuć wyjątkowość i niepowtarzalność klimatu tego niezwykłego miejsca.

Przekraczając progi kościoła, powitają nas postacie dwóch lwów strzegących wejścia, a  z narożników portali spojrzą skrzydlate smoki, symbolizujące odwieczną walkę dobra ze złem.  Zobaczymy również rzeźbione twarze wikingów oraz pismo runiczne, które znajduje się na portalu północnym kościoła.

Żaden opis nie odda jednak w pełni piękna tej niezwykłej świątyni, zatem warto poświęcić czas i odwiedzić Karpacz osobiście. Kościół Wang można zwiedzać codziennie od godz. 9.00 do 18.00 (w okresie od 1 listopada do 14 kwietnia – do 17.00). Nabożeństwa odprawiane są w każdą niedzielę o godz. 10.00. W soboty należy jednak brać pod uwagę ewentualność wyłączenia kościoła w związku ze ślubami, gdyż wielu nowożeńców pragnie rozpocząć swoją wspólną drogę w tym wyjątkowym miejscu.

Parafia „Wang” zaprasza również wszystkich odwiedzających Karpacz gości do skorzystania z pokoi gościnnych w Domu Parafialnym jak również w Ośrodku  Wczasowo - Szkoleniowym lub Akademii. Szczegółowe informacje znajdziemy na stronie internetowej.

Opracowano na podstawie informacji zamieszczonych na oficjalnej stronie kościoła Wang

 

comments