Artykuły w kategorii "Kościół"

Polska droga do staroluteranizmu

Polska droga do staroluteranizmu

Co nas czyni staroluteranami? Ano, staroluteranami – myślę, że ta nazwa w środowisku polsko-luterańskim jest chyba najbardziej czytelna. Z pewnością czy....

Otwarcie wystawy Sosnowieckie Sacrum

Otwarcie wystawy Sosnowieckie Sacrum

W dniu 26 lipca 2014 r. o godz. 18.00 w Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamek Sielecki przy ul. Zamkowej 2 nastąpiło otwarcie wystawy historycznej poświęcone....

100 - lecie urodzin ks. dr. Alfreda Jaguckiego

100 - lecie urodzin ks. dr. Alfreda Jaguckiego

W dniu 21 marca 2014 r. przypada 100-lecie urodzin jednego z najzacniejszych duchownych naszego Kościoła - śp. ks. dr. Alfreda Jaguckiego, seniora diecezji mazurs....

	Ewangelik z wyboru, pastor z powołania

Ewangelik z wyboru, pastor z powołania

Jako rdzennego Mazowszanina od wielu lat fascynuje mnie historia ewangelicyzmu na Mazowszu. Czytając ostatnio książkę poświęconą historii zborów luterańskich na Mazowszu Pó....

Kościół

Kościół "Wang"

W przeprowadzonym na łamach naszego portalu plebiscycie na najpiękniejszą świątynię luterańską, zdecydowanie zwyciężył kościół „Wang” ....

31 X 2012 r. - 495 rocznica Reformacji

31 X 2012 r. - 495 rocznica Reformacji

 

Początki Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego, czyli inaczej Luterańskiego datuje się na dzień 31 października 1517 roku, kiedy to augu....

70 rocznica śmierci Biskupa-Męczennika Juliusza Bursche

70 rocznica śmierci Biskupa-Męczennika Juliusza Bursche

 

W dniu 20 lutego br. przypada 70 rocznica męczeńskiej śmierci Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w II RP - ś.p. ks. biskupa Juliusza Bursche. 

Zarys historii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Tychach

Zarys historii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Tychach

"Po raz trzeci przystępujemy tu w Tychach do budowy ewangelickiego życia religijnego" - słowa te wypowiedział ówczesny Zwierzchnik Kościoła Ewa....

Zarys historii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołowie

Zarys historii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołowie

fot.  mgr inż. Adam Małysz

Pierwsza parafia luterańska powstała w Mikołowie w 1580r. Za sprawą księcia pszczyńskiego Karola Promniza (luteranina) i na podstawie zasady &b....

Trzydziestolecie tragedii w Kopalni Węgla Kamiennego ?Wujek? w Katowicach ? Brynowie

Trzydziestolecie tragedii w Kopalni Węgla Kamiennego ?Wujek? w Katowicach ? Brynowie

W dniu 13 grudnia 2011 r. mija 30-ta rocznica ogłoszenia w Polsce stanu wojennego a z tym związane tragedie wielu ludzi. Jest III Niedziela Adwentu, dnia 13 grudnia....

 

W dniu 20 lutego br. przypada 70 rocznica męczeńskiej śmierci Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w II RP - ś.p. ks. biskupa Juliusza Bursche. 

Biskup Juliusz Bursche był zdolnym, niezwykle energicznym organizatorem życia religijnego i cenionym kaznodzieją, autorem wielu rozpraw historycznych z zakresu historii kościołów reformacyjnych, oraz założycielem i wydawcą pism: "Zwiastun Ewangeliczny"  oraz "Gazeta Mazurska". W dwudziestoleciu międzywojennym działał usilnie nad zorganizowaniem silnego polskiego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.  Był inicjatorem ogłoszonego w dniu 25 listopada 1936 r. Dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Na dekret ten czekał Kościół luterański w Polsce od powstania wolnej Polski w dniu 11 listopada 1918 r. aż do roku 1936. Dopiero na tej podstawie ówczesny generalny superintendent mógł zostać dnia 3 lipca 1937 r. przez Kolegium Wyborcze wybrany  pierwszym biskupem naszego Kościoła.

 

Ks. Biskup Dr Juliusz Bursche pochodził z rodziny o niemieckich korzeniach, jednak całym swoim życiem i pracą stworzył wzór Polaka-ewangelika, wspierającego polską rację stanu - Bursche przeciwstawiał się m.in. germanizacyjnym  dążeniom Kościołów ewangelickich w zaborze pruskim. We wrześniu1939 nie skorzystał z możliwości wyjazdu za granicę, lecz wraz z wielką masą Polaków ewakuował się na wschód.  3 października 1939  r.został aresztowany na terenie plebanii ewangelickiej w Lublinie  i przewieziony na przesłuchania do Radomia, a następnie do głównej siedziby Gestapo w Berlinie.  Został umieszczony w obozie w Sachsenhausen k. Oranienburga.  Odrzucił niemieckie propozycje wyrzeczenia się polskości. Zmarł z wycieńczenia w szpitalu więziennym Moabit , wielokrotnie torturowany  w czasie przesłuchań. Dokładna data jego śmierci nie jest znana – 20 lutego 1942 jest datą umowną, najbardziej prawdopodobną.

W dzisiejszych czasach bardzo potrzebujemy autorytetów i wzorów do naśladowania. Takim autorytetem bez wątpienia, dzięki któremu Kościół Ewangelicko-Augsburski ostał się w Polsce po II wojnie światowej był niewątpliwie ks. bp. Juliusz Bursche, którego ofiara życia za Kościół i Polskę wydała owoce. Dlatego pamiętajmy o osobie Księdza Biskupa - Męczennika za Kościół i Ojczyzne i nigdy nie zapomnijmy naszej historii.

Dla upamiętnienia Biskupa - Meczennika władze niektórych miast polskich nadały ulicom nazwy "ks. biskupa Juliusza Burschego". Są to następujące miasta: Warszawa, Kalisz, Tychy i Wisła.

opracowano na podstawie Wikipedii

comments