Stanowisko Kościoła Australii w kwestiach bioetycznych

Na łamach naszego portalu prezentujemy różne stanowiska kościołów staroluterańskich  w ważnych kwestiach społecznych. Tym razem przedstawiamy tłumaczenie oficjalnego dokumentu Luterańskiego Kościoła Australii (LCA) w przedmiocie możliwości korzystania przez bezdzietne małżeństwa z medycznych i naukowych metod wspomagania rozrodu....

Oskarżenia o nienawiść

 

W jaki sposób powinniśmy reagować, gdy  oskarżają nas o nienawiść, kiedy otwarcie podtrzymujemy to, co Biblia mówi o grzechu homoseksualności?

Ponieważ miłość jest tak centralną częścią naszych przekonań,  regularne bycie oskarżanym o ni....

Czy zapłodnienie in-vitro jest moralnie dopuszczalne

 

Jednym z coraz liczniej zadawanych przez parafian pytań na temat technik reprodukcji jest:  „ Czy zapłodnienie in vitro jest moralnie akceptowalne czy nie?” Ponieważ zapłodnienie in vitro (z łaciny „w szkle”- co odnosi się do szkiełka laboratoryjnego) to proces pociągający za sobą problem za problemem, ....

Czy współżycie seksualne przed ślubem jest dopuszczalne ?

Ci, którzy ufają w Jezusowi jako swegmu Zbawicielowi, muszą brać poważnie wszystko co napisane w Biblii, dla każdego to jest Słowo Boże. W Biblii znajdziemy odpowiedź na temat stosunków seksualnych poza małżeństwem. Już na samym początku Biblia wyjaśnia, że ??relacje seksualne miały być częścią małżeństwa.

Etyka seksualna LCMS

Polecamy lekturę bardzo ciekawego opracowania  dr. Tomasza Terlikowskiego dot. ewangelickiej etyki seksualnej. Tekst zawiera odpowiedzi na wiele pytań stawianych w tej kwestii zarówno przez ewangelików jak i osoby innych denominacj zainteresowanych luteranizmem. 

Jakie powinno być podejście Kościoła do osób homoseksualnych ?

Tekst został przetłumaczony z dokumentu A PLAN FOR MINISTRY TO HOMOSEXUALS AND THEIR FAMILIES zamieszczonego na stronach internetowych Luterańskiego Kościoła Synodu Missouri.

PLAN DLA SŁUŻBY WŚRÓD HOMOSEKSUALISTÓW I ICH RODZIN

Przedmowa

Obecnie w naszym s....

Na łamach naszego portalu prezentujemy różne stanowiska kościołów staroluterańskich  w ważnych kwestiach społecznych. Tym razem przedstawiamy tłumaczenie oficjalnego dokumentu Luterańskiego Kościoła Australii (LCA) w przedmiocie możliwości korzystania przez bezdzietne małżeństwa z medycznych i naukowych metod wspomagania rozrodu i leczenia niepłodności.

Na marginesie dodajemy, że z uwagi na konieczność zachowania zgodności prezentowanych tłumaczeń z ich oryginalnymi wersjami, staramy się jak najmniej ingerować w ich poprawność stylistyczną, stąd często ich stylistyka odbiega od zasad obowiązujących w języku polskim.

 

Luterański Kościół Australii

Komisja Kwestii Społecznych i Bioetycznych

 

Technologie rozrodu (rozmnażania) człowieka

___________________________________________________________________

Przygotowane przez Komisję. Przyjęty przez Synod Generalny, 1987 Konwencja.

___________________________________________________________________

Wstęp

Kościół uznaje, że niezamierzona (nieumyślna, przymusowa) bezdzietność może dotyczyć (obciążać) w przybliżeniu około 10-15% par małżeńskich; i kościół wie, że ponieważ następuje szybki rozwój w różnych technologiach wspomagania rozrodu (rozmnażania) człowieka, bezdzietne pary mogą mieć szansę stworzenia rodziny; i kościół ma pastorski obowiązek prowadzić swoich członków w ich rozważaniach o moralnych aspektach tych procedur.

Oświadczenie

Z tego powodu kościół

 (a) popiera naukowe i społeczne starania (próby) zmierzające (przeznaczone)

1) do pomagania i korygowania natury w zapobieganiu bezdzietności i

2) do przywracania i podtrzymywania możliwości dla par małżeńskich do tworzenia rodziny;

(b) akceptuje procedury rozrodu (rozmnażania), które pomagają parom małżeńskim w powstaniu (tworzeniu) ich dzieci, ale sprzeciwia się tym metodom leczenia niepłodności, które pozbawiają dzieci genetycznego dziedzictwa jego dwóch rodziców, którzy mają społeczny obowiązek otoczyć je opieką i są za nie odpowiedzialne;

(c) odrzuca te procedury rozmnażania, które pociągają za sobą (obejmują) zamierzone (umyślne) uszkodzenie i niszczenie ludzkich zarodków (embrionalnej istoty ludzkiej); i z tego powodu namawiamy (zalecamy) pary małżeńskie do rozważenia tego w świetle Słowa Bożego przed poszukiwaniem technologicznej pomocy albo medycznym zabiegiem (leczeniem).

(d) podtrzymuje, że Bóg jest dawcą małżeńskim, mający moc łączenia i tworzenia, miłością która jest autentycznym źródłem tworzenia nowego życia, że On wysłuchuje i krzepi (podtrzymuje) tych, którzy noszą ciężar niezamierzonej (nieumyślnej, przymusowej) bezdzietności, i z tego powodu (kościół) stara się otoczyć miłosierną pastorską opieką i radą te pary i jednostki, które nie mogą zostać rodzicami drogą naturalną [=biologiczną].

tłumaczenie : Marcin Ślizak.

źródło : HUMAN REPRODUCTIVE TECHNOLOGY 

comments