Stanowisko Kościoła Australii w kwestiach bioetycznych

Na łamach naszego portalu prezentujemy różne stanowiska kościołów staroluterańskich  w ważnych kwestiach społecznych. Tym razem przedstawiamy tłumaczenie oficjalnego dokumentu Luterańskiego Kościoła Australii (LCA) w przedmiocie możliwości korzystania przez bezdzietne małżeństwa z medycznych i naukowych metod wspomagania rozrodu....

Oskarżenia o nienawiść

 

W jaki sposób powinniśmy reagować, gdy  oskarżają nas o nienawiść, kiedy otwarcie podtrzymujemy to, co Biblia mówi o grzechu homoseksualności?

Ponieważ miłość jest tak centralną częścią naszych przekonań,  regularne bycie oskarżanym o ni....

Czy zapłodnienie in-vitro jest moralnie dopuszczalne

 

Jednym z coraz liczniej zadawanych przez parafian pytań na temat technik reprodukcji jest:  „ Czy zapłodnienie in vitro jest moralnie akceptowalne czy nie?” Ponieważ zapłodnienie in vitro (z łaciny „w szkle”- co odnosi się do szkiełka laboratoryjnego) to proces pociągający za sobą problem za problemem, ....

Czy współżycie seksualne przed ślubem jest dopuszczalne ?

Ci, którzy ufają w Jezusowi jako swegmu Zbawicielowi, muszą brać poważnie wszystko co napisane w Biblii, dla każdego to jest Słowo Boże. W Biblii znajdziemy odpowiedź na temat stosunków seksualnych poza małżeństwem. Już na samym początku Biblia wyjaśnia, że ??relacje seksualne miały być częścią małżeństwa.

Etyka seksualna LCMS

Polecamy lekturę bardzo ciekawego opracowania  dr. Tomasza Terlikowskiego dot. ewangelickiej etyki seksualnej. Tekst zawiera odpowiedzi na wiele pytań stawianych w tej kwestii zarówno przez ewangelików jak i osoby innych denominacj zainteresowanych luteranizmem. 

Jakie powinno być podejście Kościoła do osób homoseksualnych ?

Tekst został przetłumaczony z dokumentu A PLAN FOR MINISTRY TO HOMOSEXUALS AND THEIR FAMILIES zamieszczonego na stronach internetowych Luterańskiego Kościoła Synodu Missouri.

PLAN DLA SŁUŻBY WŚRÓD HOMOSEKSUALISTÓW I ICH RODZIN

Przedmowa

Obecnie w naszym s....

Ci, którzy ufają w Jezusowi jako swegmu Zbawicielowi, muszą brać poważnie wszystko co napisane w Biblii, dla każdego to jest Słowo Boże. W Biblii znajdziemy odpowiedź na temat stosunków seksualnych poza małżeństwem. Już na samym początku Biblia wyjaśnia, że ??relacje seksualne miały być częścią małżeństwa.

Księga Rodzaju mówi: "opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem" ( Rdz 2,24 ). Zauważ, że nie mówią: "mężczyzna i kobieta stają się jednym ciałem, a następnie stają się zjednoczeni w małżeństwie." Jest odwrotnie: najpierw ślub, potem stosunki seksualne.
Biblia nazywa stosunki seksualne poza małżeństwem "nierządem", lub "wszeteczeństwem" i mówi, że Bóg osądzi cudzolożników i rozpustników ( Hbr 13,4 ). Innymi słowy, uprawianie seksu przed ślubem jest grzechem. Dlatego też chrześcijanie, którzy kochają swego Zbawiciela i chce pełnić Jego wolę, będą powstrzymywać się od stosunków seksualnych, aż po do wstąpienia w związek małżeński. Nie będą żalować swojego czekania. Wola Boża jest zawsze dla naszego dobra i naszej radości.

Powyższy tekst jest tłumaczeniem materiału zamieszczonego na oficjalnej stronie Ewangelicko-Luterańskiego Synodu Wisconsin - źródło : http://www.wels.net/what-we-believe/questions-answers/relationships

comments