Nie będę sam,Ty będziesz za mną,
gdy będę miał
iść doliną ciemną,zamkniesz me oczy,
do snu ułożysz,
bym mógł przekroczyć
granicę nocy.
A gdy nastanie
Ranek wieczności
Dasz mi powstanie
do Swej Radości.

comments