Sonet dla Boga

Żyć tak jak zechcesz trudna to sprawa
Kto przykazania Twoje wypełni
Na fundamencie mocnym niechwiejni
Diabłom, demonom racji nie dawać

I oto piszę dla chwały Twej Panie
Za dobroć i miłość dziękując Ci Boże
Życie mi dałeś, już się nie trwożę
dzień i noc czuwać-słodkie czekanie

Trwać w gotowości, ze złem się zmagać
Czynić co zechcesz, bądź wola Twoja
W Tobie odpocząć, po trudach i znojach

comments