Przedstawiamy poniżej  fotografie ewangelickich cmentarzy, nadesłane w ramacha naszego konkursu fotograicznego. Przedstawiają one zarówno funkcjonujące jak i opuszczone nekropolie. Szkoda, że obecny konkurs nie spotkał się z dużym zainteresowaniem internautów i nadesłanych zdjęć jest bardzo niewiele. Zgodnie z zapowiedzią - autor najlepszej fotografii zostanie uhonorowany skromną nagrodą.

1. Nagrobki na opuszczonym cmentarzu ewangelickim w Chorzeszowie (woj. łódzkie). Najbliższa parafia ewangelicka znajduje się w oddalonym o 8 km. Łasku.

2. Wspólna mogiła szczątek ekshumowanych z cmentarza ewangelickiego z Lipin a pochowanych w listopadzie 2012 r. na cmentarzu ewangelickim w Chorzowie.

3. Cmentarz ewangelicko-augsburski w Zajączkach (powiat ostródzki). oraz kaplica grobowa rodziny właścicieli majątku - Kramerów.

comments