Od początku stycznia br. oddawaliśmy głosy w naszym plebiscycie na "Luterańskiego Człowieka Roku 2012". Głosowanie odbywało się w dwóch kategoriach : "polskiej" i "zagranicznej". Wybór był niezwylke trudny, bowiem wszyscy zgłoszeni kandydaci są znaczącymi i wyróżniającymi się postaciami w luterańskiej społeczności. Wszyscy są znani i cenieni, zatem nikogo w szczególny sposób nie trzeba było przedstawiać.

Niemniej, "Luterański Człowiek Roku 2012" musiał zostać wyłoniony tylko jeden - a w  zasadzie dwóch, bowiem, jak zaznaczono na wstępie - plebiscyt zostal podzielony na dwie kategorie.

W kategorii krajowej - zdecydowaną większością głosów, internauci postanowili wyróżnić ks. Andrzeja Fobera z Wrocławia, który tym samym zwyciężył plebiscyt i otrzymał tytuł "Luterańskiego Człowieka Roku 2012".

W kategorii zagranicznej - największą liczbę głosów zdobył ks. bp dr Walter E. Obare Omwanza z Kenii.

W imieniu redakcji portalu, składam zwycięzcom serdeczne gratulacje, oraz życzenia wszelkich łask i pomocy bożej w pełnionej służbie Bogu i Kościołowi. Życzenia te kieruję również do wszystkich kandydatów plebiscytu. Dziękuję także internautom, którzy tak licznie wspierali swoich kandydatów. 

Luterański Człowiek Roku 2012 (Polska)

Wyniki głosowania

Głosowanie jest już zakończone! Skończyło się dnia.

jVoteSystem developed and designed by www.joomess.de.

Luterański Człowiek Roku 2012 (zagranica)

Wyniki głosowania

Głosowanie jest już zakończone! Skończyło się dnia.

jVoteSystem developed and designed by www.joomess.de.

comments