Ordynacja kobiet po raz kolejny upadła

Ordynacja kobiet po raz kolejny upadła

W dniu dzisiejszym po raz kolejny podjęta została próba wprowadzenia w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP ordynacji kobiet na prezbiterów. Aby by....

?Mesjasz? objawił się w Kolonii

?Mesjasz? objawił się w Kolonii

Zdarzą się, iż niektórzy liberalni chrześcijanie, wraz z innymi osobami o poglądach lewicowych, skłonni są do budowania porówn....

Konferencja teologiczna w Wiśle-Jaworniku

Konferencja teologiczna w Wiśle-Jaworniku

W dniach 27-29 kwietnia w Wiśle-Jaworniku odbyła się konferencja teologiczna na temat: „Opętanie demoniczne i egzorcyzm– luterańska perspektywa&rdqu....

Kościół Finlandii pozbywa się konserwatywnych duchownych

Kościół Finlandii pozbywa się konserwatywnych duchownych

Szwedzkojęzyczny finlandzki dziennik HBL donosi, że Kościół Finlandii suspendował 5 księży służących w Ewan....

Wielka Msza we Wrocławiu AD 2015

Wielka Msza we Wrocławiu AD 2015

Jak co roku w dniu 21 marca – tym razem w 330   rocznicę urodzin Jana Sebastiana Bacha, w ewangelickim Kościele św. Krzysztofa we Wrocławiu miał....

Jak co roku w dniu 21 marca – tym razem w 330   rocznicę urodzin Jana Sebastiana Bacha, w ewangelickim Kościele św. Krzysztofa we Wrocławiu miała miejsce kolejna   Msza Ewangelicka, prowadzona zgodnie z porządkiem liturgicznym z czasów wielkiego kompozytora.

Jesteśmy przyzwyczajeni  do czarnej togi, ewentualnie z dodatkiem białej komży, bowiem raczej nie oglądamy duchownych ewangelickich  w ornacie. Jedyna taka okazja trafia się  raz w roku w Kościele św. Krzysztofa we Wrocławiu. Cofamy  się wówczas do czasów sprzed Unii Pruskiej, kiedy liturgia luterańska była wolna od wpływów kalwińskich.

Uroczyste nabożeństwo zostało poprzedzone spowiedzią oraz preludium c-moll, BWV 546, oczywiście autorstwa mistrza. Następnie zbór wraz z chórem odśpiewał pieśń nr 125 „Jezu, mój Jezu”. Kolekta została odmówiona po łacinie. Tekst epistoły pochodził z Listu do Hebrajczyków 5,6b-9, po której zbór zaśpiewał pieśń nr 112 „Baranek niesie brzemię win”. Ks. Andrzej Fober w kazaniu nawiązującym do Ewangelii  św. Marka (10,35-45) oraz odśpiewanej wcześniej kantaty „Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit”, BWV 106, wspomniał o trudnościach w znalezieniu odpowiedniej na czas pasyjny kantaty, gdyż Bach nie komponował utworów pasyjnych.  Po kazaniu mogliśmy usłyszeć pieśń nr 913 „Jam gościem na tym świecie”. Liturgia komunijna odbywała się na klęcząco. Podczas dystrybucji Eucharystii mogliśmy usłyszeć pieśń „O Mensch bewein dein Sünde Gross” , BWV 622. Kolekta końcowa oraz błogosławieństwo zostały również odmówione po łacinie. Na zakończenie mogliśmy zaśpiewać pieśń nr 124 „Jezu Chryste-Panie miły”  oraz wysłuchać postludium-fugi c-moll, BWV 546 autorstwa Jana Sebastiana Bacha.

Ta niezwykła okazja do uczestniczenia w liturgii wyrastającej z naszych korzeni, daje nam do myślenia jak wiele piękna w naszej liturgii zanikło w ciągu wieków. Liturgia nie jest wprawdzie istotą naszej wiary, ale nie możemy również wpadać w drugą skrajność i całkowicie jej lekceważyć.

foto: Mikołaj Kotkowski

comments