Ordynacja kobiet po raz kolejny upadła

Ordynacja kobiet po raz kolejny upadła

W dniu dzisiejszym po raz kolejny podjęta została próba wprowadzenia w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP ordynacji kobiet na prezbiterów. Aby by....

?Mesjasz? objawił się w Kolonii

?Mesjasz? objawił się w Kolonii

Zdarzą się, iż niektórzy liberalni chrześcijanie, wraz z innymi osobami o poglądach lewicowych, skłonni są do budowania porówn....

Konferencja teologiczna w Wiśle-Jaworniku

Konferencja teologiczna w Wiśle-Jaworniku

W dniach 27-29 kwietnia w Wiśle-Jaworniku odbyła się konferencja teologiczna na temat: „Opętanie demoniczne i egzorcyzm– luterańska perspektywa&rdqu....

Kościół Finlandii pozbywa się konserwatywnych duchownych

Kościół Finlandii pozbywa się konserwatywnych duchownych

Szwedzkojęzyczny finlandzki dziennik HBL donosi, że Kościół Finlandii suspendował 5 księży służących w Ewan....

Wielka Msza we Wrocławiu AD 2015

Wielka Msza we Wrocławiu AD 2015

Jak co roku w dniu 21 marca – tym razem w 330   rocznicę urodzin Jana Sebastiana Bacha, w ewangelickim Kościele św. Krzysztofa we Wrocławiu miał....

Niewielkie wydarzenie.... ogromny rezultat

Reformacja rozpoczęła się po prostu od kawałka papieru przybitego do drzwi kościoła, ale ten czyn zmienił historię.

28 lipca 1914 r. na ulicy Sarajewa  w Bośni młody mężczyzna śmiertelnie postrzelił dziedzica Monarchii Austro-Wegierskiej. Nie miał pojęcia, że te dwie kule były iskrą, która mogła zainicjować pierwszą wojnę światową. W skali globalnej,  strzały w Sarajewie  były niewielkim wydarzeniem. Ale miały ogromne konsekwencje. Ostatecznie zginęło 35 milionów ludzi.

 Któż mógłby przypuszczać, że strajk w polskiej stoczni kierowany przez polskiego elektryka Lecha Wałęsę mógł ostatecznie doprowadzić do upadku całego Związku Radzieckiego. To było małe wydarzenie na światową skalę, ale ten czyn miał również ogromne konsekwencje.

Księga Joba ukazuje obłudnego Bildada z Szuach pouczającego Joba, tak jak gdyby Job był złym człowiekiem, który potrzebował wyprostować swoje życie. Bildad ostatecznie jednak powiedział:  "A choć Twój początek będzie niepozorny, jednak twój koniec będzie wspaniały" (Job 08:07).

Bildad nieświadomie przewidział, że Bóg może uczynić  Joba bardziej zamożnym niż był kiedykolwiek wcześniej. Po raz kolejny wielkie rzeczy pochodzą od początkowo  pozornie małych.

Niewielkie wydarzenie

Kiedy w przededniu Wszystkich Świętych 1517 r. mało znany mnich augustiański podszedł do Katedry w Wittenberdze  w Niemczech, nikt  się nie domyślił, że przybicie jego dziewięćdziesięciu pięć tez doprowadzi  do dramatycznych zmian. 

Pisząc  ten dokument, Marcin Luter nie miał zamiaru rozpoczynać rewolucji przeciwko Kościołowi. On nawet nie napisał tych tez z myślą o eliminacji wszystkich odpustów. Jego celem było zwrócenie uwagi na nadużycia, które były szczególnie widoczne przy sprzedaży specjalnego odpustu na pobliskich terenach.

Kiedy ludzie dzisiaj czytają tezy Lutra po raz pierwszy -  są w szoku, jak wiele rzeczy, które zostały przez niego odrzucone, zawarła później  Reformacja.

Luter nigdy nie chciał, aby jego obawy przeleciały jak tsunami przez całą Europę. Pisał dokument po łacinie - ówczesnym języku akademickim. Chciał, aby  profesorowie i studenci,  zajęli się pewnymi drażliwymi kwestiami. Jednak kiedy inni przetłumaczył tezy na język niemiecki, a następnie wydrukowali  na relatywnie tanich dziennikach opiniotwórczych, wzrosło zainteresowanie. W ciągu kilku tygodni, zarówno wykształceni jak i niewykształceni w całej Europie rozmawiali o tym, co Luter napisał.

Delikatnie mówiąc opublikowanie dziewięćdziesięciu pięciu tez było niewielkim zdarzeniem. Profesorowie na uniwersytetach europejskich w XVI wieku regularnie produkowali zestawy tematów do dyskusji. Ich celem było przeprowadzanie akademickich debat, w których poruszane kwestie będą wyjaśniane. Rzadko takie tezy były zachowywane. Tezy Lutra  nie tylko zachowano w swoim czasie, ale nadal toczy się nad nimi dyskusja również dzisiaj. Dziewięćdziesiąt Pięć Tez Lutra jest łatwo dostępnych w Internecie. Poświęć kilka minut, aby je przeczytać i przygotuj się na zaskoczenie tym, co tam jest, a czego tam nie ma.

Dramatyczne zmiany

Rozpowszechnianie tez, które rozpoczęło się 31 października 1517 r.  było małym początkiem. Jednak Pan użył usilnych starań, aby doprowadzić do przywrócenia biblijnych prawd, które zostały pogrzebane pod lawiną nauk człowieka.

Średniowieczny kościół kultywował niepewność zamiast ewangelicznej obietnicy pełnego i darmowego przebaczenia, które Jezus Chrystus zdobył dla wszystkich ludzi. W wyniku czego chrześcijanie wierzyli, że mogą przyczynić się do ich własnego zbawienia przez pełnienie uczynków. Ludzie byli oszukiwani, że zakup kawałka papieru ma skrócić ich pobyt w czyśćcu. Biblia oczywiście nie mówi o żadnym takim miejscu oczyszczenia po śmierci. Biblia głosi, że wszyscy, którzy wierzą w Jezusa jako swojego Zbawiciela będą po śmierci przebywać z Nim w niebie przez całą wieczność.

Brak kontaktu z Biblią był sednem problemu. Jak ludzie mogli znać  Boże plany i obietnice, gdy odmówiono im dostępu do Słowa Bożego? Tak, Biblia była dostępna. Ale większość chrześcijan nie umiało w ogóle czytać.  Dla innych, którzy potrafili czytać, Biblia była albo zamkniętą księgą napisaną w języku łacińskim lub niewiele znaczącą książką, ponieważ tłumaczenia z łaciny na język niemiecki były albo bardzo sztywne i ciężkie do zrozumienia albo w dialekcie, którego nie znali.

Bardzo szybko nacisk uległ zmianie. Co zaczęło się jako krytyka nadużyć związanych z odpustami, zostało przekształcone w coś bardziej zasadniczego - potrzebę Biblii, aby była w rękach i sercach ludu Bożego. Tylko wtedy, gdy ludzie usłyszeli, co Pan rzeczywiście powiedział, mogli zacząć rozumieć potrzebę reformy w widzialnym kościele. Luter odkrył prawdy o zbawieniu przez wiarę poprzez łaskę, jak osobiście studiował Pismo Święte. Dopiero gdy poznał Słowo Boże, zaczął patrzeć na Boga jako kochającego Ojca, który posłał Zbawiciela, a nie jako na złego sędzię, który cieszył się potępieniem ludzi w piekle. Gdy Luter doszedł do tego odkrycia, nie mógł zachować tego dla siebie. W rezultacie spędził ostatnie 25 lat swojego życia pracując nad niemieckim tłumaczeniem Biblii. Inni reformatorzy szybko przetłumaczyli Biblię na inne języki.

Nie było potrzeba Lutrowi i jego współpracownikom 25 lat, aby zapoczątkować tłumaczenie Biblii na język niemiecki. Luter znakomicie przetłumaczył cały Nowy Testament w 10 tygodni, podczas uwięzienia w Wartburgu. Jednak, gdy Nowy Testament został opublikowany we wrześniu 1522 r., to było naprawdę dopiero początek. Całkowite ulepszenie tego tłumaczenia było ciągłym wysiłkiem Lutra. Szukał ciągle lepszych sposobów aby wyrazić prawdy, które Bóg  przekazał w języku greckim, tak aby były one dostępne dla osób niemieckojęzycznych.

Stary Testament był jeszcze większym wyzwaniem. Celem Lutra było "sprawić aby ci żydowscy pisarze mówili po niemiecku", a jednocześnie zachować podstawowe znaczenie Pisma Świętego. Nawet z pomocą współpracowników w Wittenberdze, zajęło to o wiele większy okres czasu. Praca ta była publikowana w częściach, aż cała Biblia wreszcie została udostępniona we wrześniu 1534 r. Luter nigdy nie uważał swego tłumaczenia za ostateczne. Z każdym wydrukiem kontynuował wprowadzanie poprawek i rewidował tłumaczenie aż do swojej śmierci w 1546 r.

W umyśle Lutra nie było wyboru, ale dążenie do poprawienia tego, co już zostało zrobione. Powrót do prawdziwych nauk Pisma Świętego wymagał szczególnego tłumaczenie na języku ludu. Odkąd język ulega zmianom w czasie nie jest niczym zaskakującym, że przekłady Biblii nadal są tworzone w tym samym   celu aby uczynić  biblijną prawdę bardziej zrozumiałą dla jej czytelników.

Kiedy Luter napisał i opublikował dziewięćdziesiąt pięć tez 496 lat temu, nie miał możliwości poznania ostatecznego rezultatu jego wysiłków. Te tezy były tylko małym początkiem, początkiem z ogromnymi konsekwencjami, jak Pan Kościoła po raz kolejny objawił swoją prawdę  swoim ludziom. W dalszym ciągu cieszymy się owocami tej pracy.

James Korthals, profesor Luterańskiego Seminarium w Mequon, stan Wisconsin USA

Powyższy tekst jest tłumaczeniem artykułu  zamieszczonego na oficjalnej stronie Ewangelicko-Luterańskiego Synodu Wisconsin - źródło : http://www.wels.net/news-events/forward-in-christ/october-2013/small-event-big-effect?page=0,1

tłumaczenie: Agnieszka Ostrowska-Fetera

foto: WELS

 

Przeczytaj dziewięćdziesiąt pięć tez: http://www.luteranie.pl/materialy/95_tez,239.html

 

comments