Ordynacja kobiet po raz kolejny upadła

Ordynacja kobiet po raz kolejny upadła

W dniu dzisiejszym po raz kolejny podjęta została próba wprowadzenia w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP ordynacji kobiet na prezbiterów. Aby by....

?Mesjasz? objawił się w Kolonii

?Mesjasz? objawił się w Kolonii

Zdarzą się, iż niektórzy liberalni chrześcijanie, wraz z innymi osobami o poglądach lewicowych, skłonni są do budowania porówn....

Konferencja teologiczna w Wiśle-Jaworniku

Konferencja teologiczna w Wiśle-Jaworniku

W dniach 27-29 kwietnia w Wiśle-Jaworniku odbyła się konferencja teologiczna na temat: „Opętanie demoniczne i egzorcyzm– luterańska perspektywa&rdqu....

Kościół Finlandii pozbywa się konserwatywnych duchownych

Kościół Finlandii pozbywa się konserwatywnych duchownych

Szwedzkojęzyczny finlandzki dziennik HBL donosi, że Kościół Finlandii suspendował 5 księży służących w Ewan....

Wielka Msza we Wrocławiu AD 2015

Wielka Msza we Wrocławiu AD 2015

Jak co roku w dniu 21 marca – tym razem w 330   rocznicę urodzin Jana Sebastiana Bacha, w ewangelickim Kościele św. Krzysztofa we Wrocławiu miał....

495 lat temu augustiański mnich ks. Marcin Luter przybił do drzwi kościoła zamkowego w w Wittenberdze 95 tez porusząjących kwestie nadużyć w ówczesnym Kościele. To wydarzenie stało się początkiem odnowy Kościoła Powszechnego, której skutkiem było wyodrębnienie niezależnego od Rzymu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Celowo nie używam tutaj określenia "powstania", gdyż Reformacja nie "utworzyła" żadnego nowego Kościoła a zreformowała i zawróciła na właściwe tory Kościół, istniejący nieprzerwanie od czasu pierwszych apostołów. Określenia "ewangelicko-augsburski" używamy w zasadzie tylko dla podkreślenia odrębności od "Kościoła Rzymskiego" i wykładni Pisma Św., jaka została zawarta przez reformatorów w Konfesji Augsburskiej. Celem Reformacji był powrót do źródeł - do nieomylnego i czystego Słowa Bożego, spisanego na kartach Nowego i Starego Testamentu. W obronie tych idei wielu musiało ponieść śmierć i prześladowania. Niczym pierwsi chrześcijanie w pierwszych wiekach naszej ery, ewangelicy byli wydawani przed sądy i skazywani na śmierć. Jednak nie wahali się oddać życia w obronie Prawdziwego Słowa.

Na pięć lat przed 500 rocznicą Reformacji musimy postawić sobie pytanie - na ile jesteśmy prawdziwymi jej spadkobiercami. Czy stajemy zawsze w obronie Słowa Bożego ? Czy jesteśmy wierni wartością, za które niespełna 500 lat temu inni oddawali życie ? Jak traktujemy dzisiaj Pismo Św. ? Czy nadal jest dla nas nieomylnym Słowem Bożym, czy też "jakimś przekazem", który w zasadzie możemy sobie zmieniać i dostosowywać do własnych potrzeb. Czy dzisiaj nie potrzeba nam może nowego ks. Marcina Lutra i nowych tez, które znowu zawrócą nas na wlaściwą drogę. W   450 rocznicę śmierci Marcina Lutra (18.02.1996 r.) powstało nowe "95 tez", które warto w ten dzień jeszcze raz przypomnieć.

W Święto Reformacji w programie 2 TVP o godz. 17.00 rozpocznie się transmisja luterańskiego nabożeństwa z kościoła w Ustroniu.

comments