Ordynacja kobiet po raz kolejny upadła

Ordynacja kobiet po raz kolejny upadła

W dniu dzisiejszym po raz kolejny podjęta została próba wprowadzenia w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP ordynacji kobiet na prezbiterów. Aby by....

?Mesjasz? objawił się w Kolonii

?Mesjasz? objawił się w Kolonii

Zdarzą się, iż niektórzy liberalni chrześcijanie, wraz z innymi osobami o poglądach lewicowych, skłonni są do budowania porówn....

Konferencja teologiczna w Wiśle-Jaworniku

Konferencja teologiczna w Wiśle-Jaworniku

W dniach 27-29 kwietnia w Wiśle-Jaworniku odbyła się konferencja teologiczna na temat: „Opętanie demoniczne i egzorcyzm– luterańska perspektywa&rdqu....

Kościół Finlandii pozbywa się konserwatywnych duchownych

Kościół Finlandii pozbywa się konserwatywnych duchownych

Szwedzkojęzyczny finlandzki dziennik HBL donosi, że Kościół Finlandii suspendował 5 księży służących w Ewan....

Wielka Msza we Wrocławiu AD 2015

Wielka Msza we Wrocławiu AD 2015

Jak co roku w dniu 21 marca – tym razem w 330   rocznicę urodzin Jana Sebastiana Bacha, w ewangelickim Kościele św. Krzysztofa we Wrocławiu miał....

W związku z wtorkową publikacją na portalu internetowym Gazety Wyborczej artykułu na temat „homofobicznych” wypowiedzi szkolnego pedagoga Pani Elżbiety Haśko, zamieszczonych na popularnym serwisie społecznościowym, nadal nie milkną jej echa. Po stronie napiętnowanego pedagoga stają internauci, politycy, osoby publiczne.  Na stronie facebooka solidarność  z Panią Elżbietą zadeklarowało ponad 2 000 osób.

Rzeszowska Gazeta Wyborcza kontynuuje jednak akcję „straszenia wizją homofobii i nietolerancji”.  Nadal domaga się „zniechęcenia” pedagoga do wyrażania swoich poglądów oraz wyciągnięcia konsekwencji .  Można jednak odnieść wrażenie, że słowo „tolerancja” w rozumieniu pewnych środowisk odnosi się tylko i wyłącznie do akceptacji takich poglądów i zachowań, jakie są zgodne z ich oczekiwaniami. Każdy, kto ośmieli się mieć inne zdanie – musi zostać napiętnowany i oczywiście ponieść konsekwencje.  Bardzo zdrową postawą wykazał się natomiast Wójt Gminy Wiązownica, który powiedział, iż „Tolerancja oznacza również szacunek i dla takich poglądów, jakie prezentuje pani Haśko.” Dodał również, iż  jest ona bardzo dobrym nauczycielem. Ale czy to ważne, że Pani Haśko jest dobrym nauczycielem ? Nie – to nie ma znaczenia, bowiem jest „niepoprawna politycznie”, a jej poglądy nie przystają do obecnie lansowanych trendów. Czy przypadkiem czegoś takiego już nie przerabialiśmy w nie tak odległej historii ?  Oczywiście w dalszej kolejności przedstawiane są „naukowe” dowody „jedynego słusznego stanowiska” , wypowiedź pewnego seksuologa oraz powołanie się na badania Światowej Organizacji Zdrowia wg której homoseksualizm nie jest już chorobą. Szkoda tylko, że nikt nie dodał, iż nie były to „badania” tylko głosowanie.

Dalej „Gazeta” zarzuca Dyrektorowi Gimnazjum w Wiązownicy Pani Agnieszce Kukułce „niemoc” i ma pretensje, że „po nagłośnieniu sprawy nie chce już rozmawiać z "Gazetą". Odpowiedzią na pytanie, dlaczego Pani Dyrektor nie chce rozmawiać z „Gazetą” może być mail, jaki nasz portal otrzymał od Pani Agnieszki Kukułki po wystosowaniu protestu i poparcia dla szkolnej pedagog przez „Konfesyjnych”. Za zgodą Pani Dyrektor zamieszczam poniżej tekst naszego pisma, jak również otrzymaną odpowiedź:


Pani Agnieszka Kukułka  Dyrektor Gimnazjum w Wiązownicy

W związku z opublikowanym na stronach internetowych „Gazety Wyborczej” artykułem pt. „Nauczycielka na Facebooku: Homoseksualizm trzeba leczyć”oraz zamieszoną tamże Pani wypowiedzią w której kwestionuje Pani prawo szkolnego pedagoga – Pani Elżbiety Haśko do publicznego wyrażania swoich przekonań – wyrażamy zdecydowany protest przeciwko zachowaniom uderzającym w zagwarantowaną w Konstytucji RP fundamentalną zasadę wolności słowa, jak również stajemy po stronie szkolnego pedagoga. Pytamy się – jakim prawem ingeruje Pani w wypowiedzi, które Pani Elżbieta Haśko zamieszcza na swoim prywatnym profilu poza godzinami pracy ? Pani Haśko jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i ma prawo do wolności poglądów i wypowiedzi. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz nieskrępowaną swobodę rozpowszechniania informacji oraz idei w różnych formach: ustnej, pisemnej czy też z wykorzystaniem każdego innego dostępnego środka przekazu.  


                                                                                                                                                                               

W odpowiedzi na Pański list informuję, że wypowiedzi zamieszczone przez dziennikarza były wyrwane z kontekstu, co sprawiło, że zmieniły sens. Nie było to dosłowne przytoczenie moich słów. Tekst, pomimo, że pana Kobiałkę prosiłam, nie został do mnie przesłany do autoryzacji. Pan redaktor stwierdził, że go przesłał, jednak do mnie nie dotarł, mimo, że podałam dwa adresy poczty elektronicznej. Podobnie jak list, który podobno miał zostać do redakcji przesłany przez jednego z naszych uczniów. Nie kwestionuję prawa Pani Haśko do wyrażania jej opini prywatnie, jednak jeśli wypowiada się jako nauczyciel powinna zwracać większą uwagę na dobór słów, gdyż jak Pan zauważy mogą spowodować poważne konsekwencje nie tylko dla Pani pedagog, ale i dla całej społeczności szkolnej.
Z poważaniem
Agnieszka Kukułka


Nie odnoszę się tutaj do otrzymanej odpowiedzi – a jedynie zwracam uwagę na fakt, iż artykuł został opublikowany przez „Gazetę” bez autoryzacji (pomimo, iż rozmówca sobie tego zażyczył) jak również wypowiedzi Pani Dyrektor zostały „dostosowane” do przyjętej wizji. Pozostawiam bez komentarza.

comments