Ordynacja kobiet po raz kolejny upadła

Ordynacja kobiet po raz kolejny upadła

W dniu dzisiejszym po raz kolejny podjęta została próba wprowadzenia w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP ordynacji kobiet na prezbiterów. Aby by....

?Mesjasz? objawił się w Kolonii

?Mesjasz? objawił się w Kolonii

Zdarzą się, iż niektórzy liberalni chrześcijanie, wraz z innymi osobami o poglądach lewicowych, skłonni są do budowania porówn....

Konferencja teologiczna w Wiśle-Jaworniku

Konferencja teologiczna w Wiśle-Jaworniku

W dniach 27-29 kwietnia w Wiśle-Jaworniku odbyła się konferencja teologiczna na temat: „Opętanie demoniczne i egzorcyzm– luterańska perspektywa&rdqu....

Kościół Finlandii pozbywa się konserwatywnych duchownych

Kościół Finlandii pozbywa się konserwatywnych duchownych

Szwedzkojęzyczny finlandzki dziennik HBL donosi, że Kościół Finlandii suspendował 5 księży służących w Ewan....

Wielka Msza we Wrocławiu AD 2015

Wielka Msza we Wrocławiu AD 2015

Jak co roku w dniu 21 marca – tym razem w 330   rocznicę urodzin Jana Sebastiana Bacha, w ewangelickim Kościele św. Krzysztofa we Wrocławiu miał....

Jak już na innym miejscu informowaliśmy w Czeskiej Republice istnieją 4 Kościoły luterańskie  i 1 Kościół Unijny (Kalwińsko-Luterański): Ewangelicki Kościół Braci Czeskich - Czeskobraterski -  (ČCE v ČR). Kościoły te są niezależne, samodzielne i niepodlegające władzy drugiego Kościoła. Organizacyjnie podobne są do luterańskich Kościołów Krajowych w Niemczech lub do diecezjalnych Kościołów rzymskokatolickich, które też są niezależne od siebie.Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania(Slezská církev evangelická augsburského vyznání (SCEAV v ČR) Istnieje tu od XVI wieku, a w obecnej strukturze od roku 1923.

Siedziba: Czeski Cieszyn, wiernych ok. 30.000 ochrzczonych.

Zwierzchnik Kościoła: Ks. Biskup mgr Jan Wacławek (kons. 29.01.2012 r.)

Zastępca Biskupa: Ks. Senior mgr Tomasz Tyrlik, radca Rady Kościoła.

Luterański Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania  (Luterská evangelická církev a. v. v České republice (LECAV v ČR) od roku 1995 po odłączeniu się od SCEAV i utworzeniu samodzielnej organizacji eklezjalnej (Czeski Cieszyn, Bystrzyca nad Olzą. Trzyniec, Gródek). Posiada także mały zbór w Pradze od roku 2003.

Siedziba: Bystrzyca nad Olzą, wiernych ok. 10.000 ochrzczonych.

Zwierzchnik Kościoła: Ks. Biskup mgr Jan Niedoba (kons. 25.06.2000 r.)

Zastępca Biskupa: Ks. Radca mgr Wiesław Szpak

Ewangelicki Kościół Augsburskiego Wyznania w Czeskiej Republice (Evangelická církev augsburského vyznání v České republice (ECAV v ČR) od roku 1993, powstał z luterańskiej Parafii słowackiej założonej w Pradze w roku 1947.

Siedziba: Praga, wiernych 14.885 ochrzczonych.

Zwierzchnik Kościoła: Ks. Superintendent mgrMarián Čop, biskup ( (kons. 29.04.2012 r.)

Zastępca Biskupa: Ks. mgr David Jurech (38)

Czeski Kościół Ewangelicko – Luterański(Česká evangelická luteránská církev) (CELC v ČR). Kościół misyjny, który powstał z misji amerykańskiej [WELS] w latach 1992 – 2002. Ponieważ jest doktrynalnie związany z Amerykańskim Kościołem Ewangelicko – Luterańskim Synodu Wisconsin, dlatego nie utrzymuje kontaktów „communicatio in sacris” (łac. „uczestnictwo w sprawach świętych”) z innymi czeskimi Kościołami luterańskimi.

Siedziba: Pilzno, wiernych 164 ochrzczonych, konfirmowanych 93, pozostali: dzieci.

Posiada trzy zbory w: Pilźnie, Horni Briza i Tlucna.

Duchowieństwo: Ks. Martin Vršecký i Ks. Petr Krákora

Czeskobraterski Kościół Ewangelicki (Českobratrská církev evangelická) (ČCE v ČR) powstał w roku 1918 z połączenia czeskich zborów augsburskich (luterańskich) i helweckich (kalwińskich), jest to więc Kościół Ewangelicko – Unijny, który liczy około 100.000 dusz, w 264 zborach i 14 senioratach.

Siedziba: Praga  

Zwierzchnik Kościoła: Synodalny Senior – ks. mgr Joel Ruml (59)

Zastępca Synodalnego Seniora – 1.  Ks. mgr Daniel Ženatý i  2. Ks. mgr Pavel Kašpar

* * *

Niedziela Jubilate, dnia 29 kwietnia 2012 r. była radosnym dniem dla Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania w Czeskiej Republice. Kościół ten powstał po II wojnie światowej jako luterańska parafia słowackiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Pradze (ECAV - Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku). Zamieszkujący Słowacy w Pradze (Czechosłowacja!) oraz wokół Pragi zapragnęli mieć swój kościół ze słowackim językiem liturgicznym (na Słowacji 6,9% wszystkich wierzących zgłosiło się do ECAV na Slovensku). Otrzymali oni do służby Bożej kościół ewangelicki p.w. św. Michała Archanioła, w którym do końca roku 1945 gromadzili się na nabożeństwach niemieccy ewangelicy – luteranie. Na organach tejże świątyni w roku 1923 koncertował ks. Albert Schweitzer, teolog, misjonarz, muzykolog, organista i lekarz afrykański.

Po rozpadzie Czechosłowacji w roku 1993, zbór luterański w Pradze gromadzący się przy kościele św. Michała Archanioła w Jirchářích – Pradze (na Novém městě pražském), przekształcił się w samodzielny, niezależny od Bratysławy, Kościół luterański, do którego należą luteranie pochodzący z różnych stron świata i mówiący różnymi językami. W roku 2007 parafia obchodziła 60 rocznicę poświęcenia swego kościoła.

Tutaj właśnie w Niedzielę Jubilate 2012 r. odbyła się konsekracja i instalacja nowego zwierzchnika Kościoła – biskupa, którego obdarzono niemieckim tytułem „superintendenta” (po polsku znaczy to samo co „biskup”, a więc „stróż”, „dozorca”). Został nim Słowak ks. mgr . Marián Čop, którego konsekrowali przez modlitwę i włożenie rąk luterańscy biskupi. Głównym konsekratorem był śląski biskup ks. mgr Jan Wacławek (SCEAV) z Czeskiego Cieszyna, a współkonsekratorami byli:

generalny biskup Kościoła na Słowacji ks. dr Miloš Klátik z Bratysławy i emerytowany biskup wschodniej diecezji ks. Ján Midriak. Dalszymi współkonsekratorami byli:przedstawiciel Samodzielnego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Niemczech [SELK] emerytowany biskup ks. Jobst Schöne oraz biskup zachodniej diecezji słowackiej Milan Krivda.

W uroczystym nabożeństwie instalacyjno-konsekracyjnym wzięli udział przedstawiciele Amerykańskiego Kościoła Luterańskiego – Synodu Missouri (LCMS) (asystent Prezydenta Kościoła i zarazem redaktor naczelnych kościelnych wydawnictw Albert Collver), z którym  ECAV v ČR blisko współpracuje. Martin=Luther=Bund w Erlangen reprezentował generalny sekretarz ks. dr hab. Rainer Stahl. Czeską ekumenę reprezentowali: Prezydent Czeskiej Rady Ekumenicznej, a zarzem Synodalny Senior Kościoła Czeskobraterskiego – ks. mgr Joel Ruml, pilzneńskiego biskupa rzymsko-katolickiego a zarazem Konferencję Biskupów Czeskich  (ČBK) – bp František Radkovsky, Czechosłowacki Kościół Husycki (CČSH), patriarcha Tomáš Butta, praski dziekan greckokatolicki Kornel Baláž, przewodniczący Rady Kościoła Braterskiego David Novák.

Charakterystyczne  było to, że ręce na głowę Elekta włożyli tylko biskupi luterańscy. Pozostali ekumeniczni goście ograniczyli się do złożenia życzeń, ewentualnie przekazanie przez podniesione ręce błogosławieństwa, jednak bez wkładania rąk.

Ewangelicki Kościół Augsburskiego Wyznania w Czeskiej Republice (Evangelická církev augsburského vyznání v České republice - ECAV v ČR) jest młodym Kościołem, pod każdym względem, kładzie wielki  nacisk na zwiastowanie czystego Słowa Bożego wyłożonego w sposób czysty i wierny w luterańskich księgach symbolicznych (Liber Concordie z roku 1580), stosunkowo jest Kościołem „Wysokokościelnym”, w którym dopuszczone są do użytku różne formy liturgiczne i wszystkie stroje liturgiczne, łącznie z albą, stułą i ornatem (podobnie jak w Ameryce  LCMS i inne luterańskie Kościoły, czy też SELK w Niemczech).

W skład Kościoła wchodzą następujące parafie: Praha – j. słowacki, Praha – j. czeski, Praha – j. angielski, Plzeň, Brno, České Budějovice, Kaznějov.

 

 

comments