Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/users/tomasz72/public_html/portal/index.php:2) in /home/users/tomasz72/public_html/portal/libraries/joomla/session/session.php on line 537

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/users/tomasz72/public_html/portal/index.php:2) in /home/users/tomasz72/public_html/portal/libraries/joomla/session/session.php on line 537
 Konfesyjny Portal Luterański - Poświęcenie kościoła p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Czeskim Cieszynie
Ordynacja kobiet po raz kolejny upadła

Ordynacja kobiet po raz kolejny upadła

W dniu dzisiejszym po raz kolejny podjęta została próba wprowadzenia w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP ordynacji kobiet na prezbiterów. Aby by....

?Mesjasz? objawił się w Kolonii

?Mesjasz? objawił się w Kolonii

Zdarzą się, iż niektórzy liberalni chrześcijanie, wraz z innymi osobami o poglądach lewicowych, skłonni są do budowania porówn....

Konferencja teologiczna w Wiśle-Jaworniku

Konferencja teologiczna w Wiśle-Jaworniku

W dniach 27-29 kwietnia w Wiśle-Jaworniku odbyła się konferencja teologiczna na temat: „Opętanie demoniczne i egzorcyzm– luterańska perspektywa&rdqu....

Kościół Finlandii pozbywa się konserwatywnych duchownych

Kościół Finlandii pozbywa się konserwatywnych duchownych

Szwedzkojęzyczny finlandzki dziennik HBL donosi, że Kościół Finlandii suspendował 5 księży służących w Ewan....

Wielka Msza we Wrocławiu AD 2015

Wielka Msza we Wrocławiu AD 2015

Jak co roku w dniu 21 marca – tym razem w 330   rocznicę urodzin Jana Sebastiana Bacha, w ewangelickim Kościele św. Krzysztofa we Wrocławiu miał....


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/tomasz72/public_html/portal/index.php:2) in /home/users/tomasz72/public_html/portal/components/com_jvotesystem/classes/user.class.php on line 301

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/tomasz72/public_html/portal/index.php:2) in /home/users/tomasz72/public_html/portal/components/com_jvotesystem/classes/user.class.php on line 302

Dzień 1 maja 2012 r. był wielkim dniem dla małego zboru luterańskiego LECAV w Czeskim Cieszynie. Oto po długim kapitalnym remoncie byłej synagogi przedpogrzebowej zakupionej od Władz Miasta Czeskiego Cieszyna można było poświęcić piękny kościół luterański zbudowany w roku 1928 na cmentarzu żydowskim a przy centralnym cmentarzu komunalnym w Czeskim Cieszynie dla powstałej tu z podziału w roku 1995 z Parafii SCEAV nowej Parafii luterańskiej. Tak więc w ten sposób w Czeskim Cieszynie są trzy kościoły ewangelickie należące do: Luterańskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania, Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania i Kościoła Czeskobraterskiego (Kościół Unijny). Uroczystość poświęcenia kościoła rozpoczęła się o godzinie 9.00 procesjonalnym wejściem duchowieństwa z Czech, Polski, Niemiec i Szwecji przed bramę kościoła, gdzie oczekiwał zbór oraz chór ewangelicki z Trzyńca.

Uroczystość rozpoczęła się od powitania przez miejscowego proboszcza (pastora, farara), następnie ks. radca Wiesław Szpak, zastępca Biskupa Kościoła, odczytał Psalm 24. Przedstawiciel Komitetu Remontu, a zarazem członek Prezbiterstwa i członek Rady Kościoła inż. Stanisław Macura wręczył proboszczowi ks. Rafałowi Bukowieckiemu klucz od kościoła, który z kolei został przekazany Biskupowi Kościoła ks. Janowi Niedobie. Biskup odśpiewał introit 109 uderzając trzykrotnie kluczem o bramę kościoła. Po odpowiednim słowie z Psalmów otworzył główne wejście do kościoła, który zapełnił się duchowieństwem i wiernymi. Liturgię poświęcenia rozpoczął Biskup Kościoła w asyście ks. radcy Wiesława Szpaka i ks. proboszcza Rafała Bukowieckiego. W czasie tej liturgii ksiądz biskup Jan Niedoba nadał kościołowi imię „ Zmartwychwstania Pańskiego ” i po modlitwie zagrały organy.
Następnie ks. R. Bukowiecki zaśpiewał uroczyste „ Chwała na wysokościach Bogu ” i odbyła się dalsza liturgia zgodnie z Agendą. Pozdrowieniu i odczytaniu Ewangelii wg św. Łk 19,1-10 przewodniczył ks. ppłk. Zbigniew Kowalczyk, dziekan wojsk lądowych z Cieszyna.
Po hymnie Kościoła kazanie wygłosił na tekst Psalmu 111 ks. dr. hab. Rainer Stahl, generalny sekretarz Związku Marcina Lutra w Erlangen.
Po kazaniu odbyła się tradycyjnym śląskim zwyczajem ofiara przy ołtarzu przeznaczona na dalsze prace remontowe i parafialne Potrzebne są nowe okna w kościele i zewnętrzna elewacja kościoła.
Następnie ksiądz proboszcz Rafał Bukowiecki odprawił spowiedź i wraz z ks. biskupem Göranem Beijerem i ks. radcą Janem Grossem, byłym prezesem XI Synodu KEA w RP (2002) i przed 10 laty przewodniczący wspólnej Komisji Śpiewnikowej, odprawili uroczyście liturgię eucharystyczną – Wieczerzy Pańskiej, którzy także udzielali Komunii Św. przed ołtarzem, a ks. dr R. Stahl i ks. S. Matzke przy jednym wejściu do kościoła, a ks. biskup Władysław Volny i ks. radca Jan Cieślar przy drugim wejściu do kościoła.
W liturgii pokomunijnej błogosławieństwa udzielił ks. biskup Jan Niedoba. Po pieśni „ Brońże, Panie, nas na wieki ” odbyły się pozdrowienia i życzenia:
- w imieniu szwedzkiej Prowincji Misyjnej przemawiał ks. biskup Göran Beijer, który mówił, że Prowincja Misji nie odłączyła się od Kościoła Szwedzkiego, czy Fińskiego, ale jest reakcją na panujący tam kościelny liberalizm, dlatego ona ma swoich księży i biskupów z sukcesją apostolską i ordynuje tych księży, którzy nie wyznają liberalizmu i są przeciwnikami ordynacji kobiet, trzyma się Słowa Bożego czysto i wiernie wyłożonego w księgach symbolicznych luteranizmu.
- w imieniu Związku Marcina Lutra w Erlangen przemawiał ks. dr Rainer Stal, generalny sekretarz tej organizacji, która była wielką pomocą w remoncie kapitalnym tej świątyni.
- Ks. Siegfried Matzke, emerytowany proboszcz w Klitten koło Goerlitz i zarazem członek Zarządu kościelnej organizacji „ Diasporawerk ” Samodzielnego Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła w Niemczech [SELK] złożył życzenia w imieniu tej organizacji oraz własnym, a także przeczytał pozdrowienia biskupa regionalnego diecezji wschodniej SELK, propsta Gerta Keltera z Goerlitz. Ks. S. Matzke, którego rodzina wywodzi się z poznańskiego, a żona Helga z rodziny serbo-łużyckiej, złożyli prywatną ofiarę na zakup dalszych kolorowych antependiów (nakryć ołtarza, ambony i pulpitu) w kolorach zielonym i fioletowym.
- Ks. biskup Paweł Anweiler złożył serdeczne życzenia z Polski w imieniu sąsiedniej Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.
- Ks. biskup senior Władysław Volny słowem biblijnym hasła dnia przekazał życzenia od wszystkich obecnych na uroczystości duchownych i świeckich bratniego Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania.
- Ks. proboszcz dr Thomas Böttrich z Drezna (Saksonia) wraz z Małżonką i przedstawicielami Rady Parafialnej do daru, jaki uprzednio przekazali w postaci wyposażenia kościoła, złożyli także serdeczne życzenia, pozdrowienia i dar na dalsze wyposażenie kościoła.
- Ks. dr Marcin Różański dyrektor Gimnazjum Katolickiego w Markach k. Warszawy mówił z żalem, że nie możemy być uczestnikami wspólnego Stołu Pańskiego, ale zarazem i z głęboką nadzieją, że nadejdzie taki dzień kiedy ewangelicy i katolicy staną przy jednym, wspólnym Stole Pańskim.
- Podziękowanie i pozdrowienia w imieniu Rady Kościelnej LECAV złożył Kurator Kościoła Róż.
- Na zakończenie serdecznie przemówił Ks. Biskup Jan Niedoba, który bardzo wyrażenie podkreślił, że gdyby nie ks. Rafał Bukowiecki i członek Rady Kościelnej, z zarazem członek prezydium Prezbiterstwa czeskocieszyńskiego inż. Stanisław Macura, nigdy by ten dom Boży jako luterańska świątynia w tym miejscu nie stanął. Podziękował także wszystkim ofiarodawcom z Kraju i zagranicy za wszelką pomoc zarówno finansową jak i moralną oraz życzył zborowi luterańskiemu w Czeskim Cieszynie wiele Bożego błogosławieństwa w dalszym rozwoju, jak również w wzrastaniu w Pana Jezusa Chrystusa, który jest głową Kościoła.
Po oficjalnej uroczystości zrobiono przed kościołem wspólne zdjęcie, a wszyscy uczestnicy uroczystości zostali przed kościołem poczęstowani przez gościnne zborowniczki ciastem, kawą lub herbatą.
Parafia otrzymała od tych, którzy nie mogli z różnych względów wziąć udziału w uroczystości poświęcenia kościoła, także serdeczne życzenia na piśmie.
  • z “ Luther Fondation of Finland ”, ks. biskup Matti Väisänen z Finlandii przekazał dla Parafii zgromadzonej przy kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Czeskim Cieszynie serdeczne życzenia dalszego Bożego błogosławieństwa.
  • Ks. Biskup “ in pectore ” Eugeniusz Stelmach, proboszcz Parafii Polskokatolickiej (starokatolickiej) w Strzyżowicach w Polsce (pod lotniskiem katowickim) nie mogąc ze względu na zajęcia służbowe przybyć osobiście, przekazał na piśmie serdeczne przyjacielskie życzenia dla Parafii, życząc obfitych łask Bożych na dalsze lata działalności wspólnoty parafialnej.
  • Wspomniany Biskup Regionalny Okręgu Wschodniego (Propst) Samodzielnego Kościoła Ewangelicko – Luterańskiego w Niemczech (SELK) z Goerlitz ks. Gert Kelner przekazał życzenia na piśmie, które zamieszczone są w języku polskim na innym miejscu. Życzenia te zostały przeczytane w języku niemieckim przez ks. S. Matzke, a przetłumaczone na język czeski przez mgr. Czesława Fajta z Bystrzycy.

 

Zdjęcia z uroczystości znajdują się w naszej galerii

PRZEMÓWIENIE POWITALNE W CZASIE POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

W CZESKIM CIESZYNIE

Umiłowani w Panu! Drogie siostry i drodzy bracia w Chrystusie!

Psalmista woła radośnie w dniu dzisiejszym:

„Oto jest dzień, który Pan uczynił. Radujmy się i weselmy się w nim!” Dla nas małej garstki jest to dzień naprawdę radosny.

Mam nadzieję, że i dla Was wszystkich, którzy jesteście tu zgromadzeni z różnych krajów i Kościołów jest także on radosnym dniem, gdyż parafrazując słowa apostoła świętego Pawła możemy powiedzieć za Apostołem: „Jeśli jeden członek Kościoła doznaje radości, to cały święty, powszechny i apostolski Kościół powinien się radować.” Powodem naszej radości jest, jak wiecie, to, że mamy własne miejsce kultu, za którym tak bardzo tęskniliśmy.

My ewangelicy – luteranie tu w tym miejscu mamy wspólnych przodków i wspólną matkę, którą jest górujący nad miastem kościół Jezusowy.

Warunki historyczne spowodowały, że ta wspólna, jedna parafia została podzielona: pierwszy raz po I wojnie światowej (na Polaków i Niemców), drugi raz po II wojnie światowej (na Polaków i Czechów) i trzeci raz w roku 1995 (na zarówno Polaków jak i Czechów). W ten sposób powstały w Czeskim Cieszynie trzy kościoły ewangelickie: Na Nivach (luteranie, Polacy i Czesi), na Placu ks. dr. Marcina Lutra (czeskobraterscy: reformowani i luteranie, Czesi i Polacy. Kościół Unijny) i tu przy ulicy Cmentarnej (wyłącznie luteranie i to zarówno Polacy, jak i Czesi).

Ja, który nie mam nic wspólnego z tymi podziałami, bo zostałem wezwany tu do pracy dopiero 20 listopada 2005 r., a więc z dniem ordynacji w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego w Czeskim Cieszynie [ordynowali księża biskupi: Jan Niedoba i Wilhelm Stonawski oraz ks. prezes Jan Gross z Polski] z środka Polski, gdzie kiedyś działał z wielkim błogosławieństwem wam Cieszyniakom dobrze znany wielki luteranin ks. biskup Samuel Dambrowski, późniejszy biskup luterański na Litwie i Żmudzi w Wilnie i autor słynnej Postylli, nie widzę w tych podziałach parafii cieszyńskiej żadnej tragedii, gdy jest zgoda i wzajemna miłość braterska.

Bowiem podział i rozproszenie z woli Bożej zboru Jerozolimskiego, stało się dla całego Kościoła wielkim błogosławieństwem. W ten sposób Kościół stał się „Powszechny”, czyli rozpowszechniony po całym świecie. Cząstką tego Kościoła Powszechnego jest także Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej, na Słowacji, w Polsce, w Niemczech, w Szwecji i na całym świecie.

Wielkim błogosławieństwem i wyrazem duchowej jedności jest to, że tu dzisiaj jesteśmy wszyscy razem: luteranie, inni protestanci, starokatoliccy i rzymsko-katolicy.

Was wszystkich z radością chciałbym powitać na miejscu, na którym kiedyś od roku 1928 gromadzili się nasi „starsi bracia we wierze” i gdzie spoczywają ich doczesne szczątki.

Stajemy pomiędzy dwoma cmentarzami: żydowskim i komunalnym przeznaczonym także dla chrześcijan, na którym spoczywają i nasi współwyznawcy. Dlatego chcemy prosić naszego Biskupa Kościoła i nadanie naszemu nowemu kościołowi wezwania – „Zmartwychwstania Pańskiego”. Bowiem wiara w życie wieczne i zmartwychwstanie łączy nas wszystkich chrześcijan, ale także naszych starszych braci we wierze – Żydów.

Stąd z podwójną radością witam Was wszystkich na tym miejscu.

Serdecznie witam Zwierzchnika naszego Kościoła, Najprzewielebniejszego Księdza Biskupa Jana Niedobę, który za chwilę dokona poświęcenia tego miejsca na chrześcijańskie miejsce kultu. Wraz z Księdzem Biskupem witam Radę Kościoła, wszystkich duchownych, siostry i braci w Urzędzie posługiwania oraz wszystkich wiernych naszego Kościoła [LECAV].

Witam serdecznie siostry i braci, wiernych świeckich i duchownych Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej wraz z Najprzewielebniejszym księdzem biskupem Władysławem Volnym.

Z naszych gości zagranicznych bardzo serdecznie witam:

- wiernych i duchowieństwo z bratniego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce na czele z Najprzewielebniejszym księdzem biskupem Pawłem Anweilerem biskupem diecezjalnym Diecezji Cieszyńskiej w Bielsku – Białej.

Witam przedstawiciela naszej „duchowej matki” z Parafii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Cieszynie, ks. radcę Janusza Sikorę proboszcza kościoła Jezusowego w Cieszynie. Szczególnie serdecznie witam ks. radcę Jana Badurę proboszcza w Pszczynie, który jako pierwszy nam tyle serca i zrozumienia wraz ze swoimi parafianami okazał w trudnym dla nas okresie.

Gorąco i serdecznie witam Generalnego Sekretarza Związku Marcina Lutra (Martin-Luther-Bund) w Erlangen, czcigodnego księdza doktora hab. Rainera Stahla, bez którego wielkiej życzliwości i pomocy nie moglibyśmy tego dzisiejszego dnia w ogóle, a szczególnie tak uroczyście, świętować. Ksiądz doktor Stahl wygłosi dziś kazanie w języku niemieckim, a na język czeski przetłumaczy to kazanie nasz współwyznawca z Bystrzycy mgr Czesław Fajt.

Witam przedstawiciela Samodzielnego Kościoła Ewangelicko – Luterańskiego w Niemczech [SELK] księdza pastora Zygfryda Matzke wraz z Małżonką Helgą i jednocześnie na jego ręce składam serdeczne podziękowanie za wszelką pomoc jemu, jak również organizacji tego Kościoła pod nazwą ”Diasporawerk” SELKu.

Witam gorąco luterańskiego proboszcza z Drezna ks. doktora Tomasza Böttricha z Małżonką wraz z przedstawicielami Rady Parafialnej Parafii św. Filipa dziękując gorąco za wyposażenie naszego kościoła.

Witam serdecznie naszego zacnego i drogiego gościa zza Bałtyku, z Szwecji: Najprzewielebniejszego księdza biskupa Görana Beijera ze Sztokholmu, biskupa pomocniczego z „Mission Province in Sveden”.

Witam miejscowego proboszcza Parafii Starokatolickiej księdza doktora Cezarego Mizię.

- jeszcze z Polski witam bardzo serdecznie mojego szkolnego przyjaciela, a zarazem przyjaciela mojego domu, księdza doktora Marcina Aleksandra Różańskiego, dyrektora Gimnazjum Katolickiego w Markach pod Warszawą.

- Równie serdecznie witam tych wszystkich, których nie zdołam powitać po nazwisku z zagranicy i z kraju a w szczególności moich drogich zborowników, wszystkich tych, którzy służyli swoimi ofiarami i pracą. Każda i każdy z Was jest tu mile widziany, i to nie tylko dziś, ale zawsze, niezależnie od narodowości i wyznania.

Niech Pan Kościoła Wam wszystkim hojnie pobłogosławi. dzisiaj i zawsze. AMEN.

(Ks. Rafał Bukowiecki)

 

 

 

comments